Meny
11.03.2014

Sparer energi på sjøvannspumper med frekvensomformere

Frekvensomformere fra Danfoss VLT Drives hjelper Damp­skipsselskapet NORDEN med å spare selskapet for over tre millioner årlig.

NORDEN er et av verdens eldste børsnoterte rederier med en flåte på 217 tørrlast- og produkttankskip. Rederiet er blant de største operatørene innenfor flere skipstyper. Flåten består av en blanding av egne og chartrede skip. I 2011 gjennomførte rederiet et forsøk med frekvensregulering av sjø­vannspumpene på oljeskipet NORD Butterfly. Det viste seg å være et lønnsomt prosjekt som har gitt betydelige energibes­parelser.


Reduserer unødvendig flow
Kjølesystemene til et skip er dimensjonert til å seile med 100 prosent belasting i havtemperatur på 32 ͦ C. Da de færreste skip verken oppholder seg ved ekvator eller kjører med full hastighet, er denne kapasiteten svært sjelden nødvendig. For å spare energi har NORDEN derfor montert VLT Drives på sjøvannspumpene til 17 tank- og bulkskip. Disse tilpasser kjølevannets flow til faktisk behov.
  – Vi sparer opptil 180 000 kroner årlig per skip, sier Martin Meldgaard, fleet manager for produkttankskip hos NORDEN.
Tilbakebetalingstiden er under 14 måneder. Martin Meldgaard understreker at dette regnestykket er basert på en drivstoffpris på 3 900 kroner/MT, så med stigende priser vil den reelle tilbakebetalingstiden være under ett år.

En skreddersydd løsning
Det tette samarbeidet mellom NORDEN og Danfoss VLT Drives sikret en løsning som oppfylte alle NORDENS behov.
  – Sikkerhet er et avgjørende parameter for oss, og Danfoss har laget et system som lever opp til kravene våre når det gjelder dette. Dessuten yter de god service, så det har vært en veldig positiv opplevelse å samarbeide med dem, Sier Melgaard.
  Frekvensomformerne ble løpende installert da skipene var i dokk. Meldgaard er svært tilfreds med fleksibiliteten til Danfoss i forbindelse med installasjonen.

Redundans og klassekrav
For å sikre at løsningen lever opp til kravene om redundans, er det installert en switchboks. Denne har en felles nettavbryter for alle de tre pumpene. Hver pumpe har en treveis bryter for manuell off/auto som gir brukeren muligheten til å prioritere pumpene.
  I omformerne sitter også MCO kaskade­kontroll, der den ene omformeren er master og de andre to followers. De to sistnevnte fungerer som backup for redundans. Master vil ved å regulere pumpens hastighet og automatisk starte og styre ekstra pumper, holde temperaturen konstant.
  – Det er redundans i systemet. Hvis pumpen svikter, vil en av de andre overta og fungere som master. Switchboksen gjør det mulig for oss å bestemme hvilken omformer som skal være master. Den gjør også at vi kan kjøre manuelt. Systemet kjører som det opprinnelig var designet. Dette oppfyller klassekravene, forklarer Meldgaard.

VLT Drives på nye skip og andre applikasjoner
Danfoss sin retrofitløsning har vært så vellykket at NORDEN nå vil bruke systemet på nye skip.
  – Vi har brukt Danfoss sin løsning på alle våre nye skip basert på erfaringene med restaureringsprosjektet, sier Meldgaard.
  Danfoss VLT Drives er på makers list for de nye skipene som er bygd i Asia, og med økende drivstoffpriser vurderer NORDEN også å kjøre testprosjekt på andre applikas­joner som ferskvannspumper og maskinromsventilasjon.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no