Meny
11.04.2016

Smartere læring for ingeniøren og arkitekten

Med NTI CADcenters nye kurstjeneste kan ingeniører, arkitekter, konstruktører, tegnere og designere tilegne seg ny kunnskap på egne premisser. Dette ved at instruktøren flyttes ut til nettleseren.

Sertifisering i CAD- og BIM-programvare er viktig for de som ønsker å tilegne seg arbeidsformer som er smartere, raskere og bedre. Disse kursene har til nå primært vært tilbudt som klasseromsopplegg over to til fem dager der man har lært sammen med andre.
   – I klasserom kan man jobbe i grupper, og instruktøren kan ta pedagogisk riktig tilnærming på både gruppe- og individnivå. Ulempen er at man må sette av inntil én uke og reise til et sentralt sted, noe som kan være dyrt og tidkrevende, sier Halvor Jensen som er administrerende direktør i NTI CADcenter.

Det beste fra klasserommet
NTI CADcenters nye opplæringstjeneste tilbyr det beste fra klasserommet på en enklere og mer pragmatisk måte. I en tid der endring og effektivisering er normen, ønsker også fagekspertene å tilegne seg sertifisert kunnskap i en form bedre tilpasset hektiske hverdager. Med internettbasert opplæring får CAD- og BIM-brukere enkel tilgang til avansert opplæring, uansett tid og sted. Dermed kan bygge-, design-, utviklings- og konstruksjonsprosesser leveres raskere, bedre og mer detaljert. Dette er særlig viktig nå som digitale modeller blir mer utbredt og påkrevd.

På fagekspertenes premisser
– I et arbeidsliv med flere krav til livslang læring og kontinuerlig kompetansepåfyll er det viktig at vi tilbyr opplæring i den formen fagekspertene selv foretrekker. Noen vil fortsatt foretrekke fysiske klasserom, mens andre tilpasser opplæringen på en måte som passer både private og jobbmessige tidsklemmer, sier Jensen.
   – Vi ønsker å møte alle behov for de som søker kunnskap om fremtidens arbeidsformer innenfor CAD og BIM. Ved at vi tilbyr personlige kompetansetrenere gjennom nettleseren, vil det også være enklere å møte kravene markedet allerede etterspør. Evnen til å tilegne seg ny kunnskap vil være utslagsgivende for miljøene som lykkes best i fremtiden, sier Jensen.

Supplement til tradisjonelle opplegg
I den nettbaserte tjenesten kan grupper jobbe i team og samhandle seg imellom – eller direkte med instruktøren. Tilbudet er et supplement til tradisjonelle opplegg, og NTI CADcenter tror at særlig yngre arbeidstakere og mange i distriktene vil oppleve dette som et attraktivt tilbud. Alle kurs er modulbaserte, så man kan enkelt bygge på med ny kunnskap.
   – Sertifiseringer på CAD og BIM er særlig viktig for raskere omstillinger og for å skape flere interessante karrieremuligheter for norske fageksperter. Vi tror at sertifiseringer via kurs blir stadig viktigere å ha på CV-en og når anbud skal besvares, avsluttet Jensen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no