Meny
22.03.2021

Smart fabrikkinvestering på et kritisk stadium

Siemens Financial Services (SFS) har publisert en ny forskningsartikkel med tittelen Industri 4.0: Rising to the Challenge, den første i en serie av investeringsutfordringer som produsenter står overfor når de går over til Industri 4.0-teknologi.


Investering i digital transformasjon utgjør nå forskjellen mellom overlevelse og solid vekst for bedrifter, enda mer med tanke på den nåværende økonomiske usikkerheten.
   SFS har utviklet en modell som gir et konservativt overslag på størrelsen av investeringsutfordringen som produksjonssektoren står overfor når den forsøker å implementere smart fabrikkteknologi i femårsperioden 2020–2024.

Et kritisk punkt

Tidligere forskning fra SFS har slått fast at "tippepunktet" for investering, som er punktet der halvparten av produsentene har byttet over til Industri 4.0-produksjonsplattformer, vil skje innen de neste 5–7 årene.
   Nye finansieringsmodeller for Industri 4.0-investeringer er ofte på linje med bedriftsresultater, for å integrere finansiering tettere med forventet avkastning på investering som gis gjennom fordelene av digitalisert teknologi.
   – På grunn av dobbelt trykk fra voksende konkurranse i innenlands- og eksportmarkeder for europeiske produsenter, er investering i digital transformasjon på et kritisk punkt, sier Stig Helmer Østebø, salgssjef Siemens Financial Services (SFS) Norge. – Smart finansiering gir bærekraftige måter å investere på som gjør det mulig å enkelt identifisere ønsket driftsresultat for produsenten, som oppnår gjennom tilgang til riktig teknologi og tjenester med støtte fra en kunnskapsrik, spesialisert investor. Dette er spesielt støttende gitt den sannsynlige økonomiske virkningen av den nåværende globale helsekrisen.

Metodologi

SFS har utviklet en modell som gir en konservativ beregning på størrelsen av investeringsutfordringen som produksjonssektoren står overfor når den prøver seg på digital transformasjon. Modellen tar en variasjon av analytikeres prognoser for verdien av smart-produksjonsmarkedet for femårsperioden 2020–2024 inkludert. Tallene dette ga ble deretter justert for å reflektere proporsjonen av smart produksjon som allerede anskaffes gjennom smart finans. I tillegg reduseres beregningen til rett over halvparten av det "tilgjengelige markedet", for å gi det et høyt konservativt syn av skalaen på investeringer som kreves for å oppnå 50 % markedspenetrasjon.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no