Meny
22.01.2018

Slutt på forurenset snø i Oslo

NCC og Oslo kommune har inngått en avtale som innebærer at NCC skal motta all snø som kjøres bort fra gater og veier i Oslo. Snøen fraktes til NCCs snøsmelteanlegg, hvor den renses og smeltes. Det rensede smeltevannet vil bli ført ut i Oslofjorden.

Det er sjefingeniør Terje Myrhaug i NCC som hadde ideen til snøsmelteanlegget og som har vært ansvarlig for hele utviklingsprosessen.
   – Vi har lykkes med å utvikle en løsning som vil fjerne behovet for snødeponier i Oslo. I tillegg gir løsningen positive miljøeffekter, sier Myrhaug. NCCs miljøregnskap viser at reduksjonen av CO2 tilsvarer det årlige utslippet fra 270 personbiler.
   – For Oslos innbyggere betyr vår løsning renere luft, renere grunnvann og et renere havnebasseng. I tillegg fjerner vi deponienes visuelle forurensing. Derfor tror vi vår løsning også vil være svært interessant for flere store byer i Nord-Europa, sier Myrhaug.

Innovasjon innenfor snøfjerning
Snøsmelteanlegget «Terje» ble lagt til kai i desember 2011. Anlegget er en spesialbygd lekter for smelting av snø med bruk av sjøvann. Anlegget består av to løp. Snø som tippes ned på inntaksrister på lekterdekket blandes sammen med sjøvann som pumpes inn fra 23 m dyp. Massene føres med selvfall gjennom anlegget og hjelpes av en propell tidlig i prosessen samt omrørere påmontert «vinger». Snøen smelter normalt svært raskt etter nedknusing først i prosessen. Deretter skjer en sedimentering av partiklene, som hjelpes av ulike rensetrinn gjennom anlegget, deriblant sikter, lamellseparatorer og mikrofilter. Til slutt slippes renset smeltevann ut under lekteren og inn i havnebassenget. Lekteren er omgitt av et siltskjørt som bremser partikkelstrømmen fra anlegget og fremmer en raskere sedimentering over et mindre område. Anlegget planlegger å fortsette arbeidet med å finne fram til stadig bedre metoder for å rense snøen på effektive måter. Tilsetting av kjemiske flokkuleringsmidler anses ikke som relevant i eksisterende anlegg siden dette ikke er konstruert for de forholdene som slike midler krever.
   Anlegget vist seg i stand til å håndtere betydelige mengder snø i lengre perioder samt å fjerne en vesentlig andel tilførte forurensinger slik at disse kan håndteres forsvarlig og eventuelt gjenbrukes. Det har vært perioder med overskridelser av utslippsgrensene. Anlegget har likevel i hovedsak vist forbedring fra sesong til sesong, og har til hensikt å fortsette denne prosessen. Snøsmelteanlegget er dimensjonert for å kunne behandle opp til 500 000–600 000 m3 snø hver vinter, og 500–700 m3 per time. Prøveperioden har altså ikke bydd på belastning høyere enn ca. 1/5 av kapasiteten for en hel sesong. Smeltekapasiteten med tanke på mengde snø per time er imidlertid overskredet ved flere tilfeller uten merkbare problemer.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no