Meny
24.03.2022

Slik oppnår du god skilting i bygninger og uteområder

TEK17 stiller krav til alle typer skilt i byggverk som betjenes av allmennheten.

Tydelig skilting i nå nedlagte Rock City, Namsos. Arkitekt: NSW Arkitektur. Foto: Martin Hågensen

Hovedformålet med skilting er å hjelpe brukerne til en klar og oversiktlig navigering i bygninger og uteområder. I tillegg skal skilting bedre sikkerheten og orienteringen i farlige og krevende situasjoner.
   Bygninger med en klar og forståelig arkitektonisk idé, funksjonell planløsning og tydelig utforming er som regel lette å orientere seg i. De har derfor mindre behov for skilting. Utover den informasjonen som omgivelsene bidrar med, må man informere med skilt eller andre synlige, hørbare eller taktile elementer.
   – Skiltingen bør være konsis og konsekvent. En konsekvent form for merking letter forståelsen, sier seniorrådgiver Luise Schlunk i SINTEF.

Skal være et praktisk verktøy
Byggforskserien 327.101 Skilting beskriver fastmonterte skilt og andre informasjonselementer som skal bidra til veifinning i bygninger og opparbeidede uteområder.
   – Anvisningen skal være et praktisk verktøy for de som utarbeider skiltplaner. I tillegg viser anvisingen gode eksempler som kan være til inspirasjon ved utarbeidelse av skiltplaner, forteller Schlunk.
   I tillegg gir anvisningen råd om hvordan man ivaretar ulike brukergruppers informasjonsbehov i komplekse miljøer. Det kan være behov å bruke for eksempel taktile skilt, auditiv informasjonsformidling og interaktiv eller skiftende informasjonsformidling i tillegg til "vanlig" skilting.

Anvisningen gir:
Samlet oversikt over forskriftskrav for skilting
Råd til utforming av skilt, inkl. belysning, fargebruk og luminanskontraster
Råd til plassering av skilt og monteringshøyde
Informasjon som gis ved skilting og signalgiving må være entydig og lett å forstå, og ta høyde for brukernes ulike personlige forutsetninger og språklige og kulturelle bakgrunn.
Les mer i Byggforskserien 327.101 Skilting.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no