Meny
10.03.2020

Slik bygger du balkong i henhold til kravene

Alle leiligheter bør ha tilgang til balkong eller terrasse. En uteplass utvider boligens opplevde areal og kan øke boligkvaliteten, hvis den bygges riktig.

Byggforskserien viser eksempler på gode løsninger for utforming av balkong og terrasse, som her fra Lille Bislett. Arkitekt: Dyrvik Arkitekter. Foto: Halvor Bergan (Dyrvik Arkitekter) og Ivan Brodey
   Balkonger er en viktig del av fasadeuttrykket til en bygning. Den arkitektoniske utformingen av balkongene og rekkverk bør ta utgangspunkt i funksjoner som sol- og vindskjerming i tillegg til skjerming mot innsyn.
Oppdatert i henhold til TEK17
   Byggforskserien 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger omhandler utforming av private balkonger og terrasser i boligbygninger. Anvisningen er nylig oppdatert i henhold til kravene i TEK17. I tillegg vises prinsipper for fuktsikring og oppbygning av balkonger og terrasser.
   – Det er mange hensyn å ta når man planlegger å bygge balkong eller terrasse, og lett å trå feil. Noen krav kan være motstridende, for eksempel kan god fuktsikring gå på bekostning av dagslystilgang til rommene innenfor, sier seniorrådgiver Luise Schlunk i SINTEF.
   Anvisningen omtaler:
•   Kravene i byggteknisk forskrift (TEK17)
•   Orientering og plassering
•   Fuktsikring og oppbygning
•   Utforming og skjerming

Viktig fuktsikring
Stedlige klimatiske forhold har betydning for fuktbelastningen på balkongen eller terrassen. Man må alltid ta høyde for at fasaden og dørterskelen kan bli utsatt for slagregn.
   For å redusere fuktbelastningen fra snø og slagregn på overgangen mot vegg og dørterskel, er det hensiktsmessig at balkongen eller terrassen er helt eller delvis overdekt. Andre ting man må huske på er blant annet membranoppkant og riktig fall og avrenning.
   Fuktsikring av terskel og utforming av detaljer for balkonger og terrasser i bygninger med betongdekker er nærmere beskrevet i Byggforskserien 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke.

Kilde: SINTEF

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no