Meny
01.05.2016

Skanska finansierer Klima 2050-professorat

Kim Robert Lisø (46) fra Skanska er tilsatt som professor II innenfor klimatilpasning av bygninger ved NTNU.

Professoratet vil ha spesielt fokus på å styrke klimaskjermens funksjonsdyktighet i et klima i endring og er en viktig del av det nyopprettede senteret for forskningsdrevet innovasjon ved SINTEF/NTNU – SFI Klima 2050.
   Senteret har som hovedmål å redusere samfunnsrisiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljøet. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og innovative løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innenfor klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Professoratet, som er en 20 prosent-stilling, vil ha et spesielt ansvar for å utvikle en MOOC (Massive Online Open Course) innenfor klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Professoratet finansieres av senterpartner Skanska.
   Lisø (46) har doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU med tema klimatilpasning av bygninger i lys av klimaendringer. Han er i dag innovasjonssjef i Skanska, og har lang erfaring med å lede høykompetente fagmiljøer. Tidligere har han ledet Skanska Teknikk og vært ansvarlig for forretningsutvikling i byggevirksomheten i Skanska.
Lisø har også mange års erfaring som leder, forsker og forskningssjef ved SINTEF. Han initierte og ledet Klima 2000, forløperen til dagens SFI Klima 2050.

Arena for nye og robuste løsninger
Det er fortsatt et stort behov for ny kunnskap om konsekvensene av klimaendringer, og hvordan samfunnet best kan omstille seg.
   – I en slik sammenheng er det viktig at vi både ser på den overordnede planleggingen av hvor vi legger bygninger og infrastruktur, og hvordan disse utformes. Klima 2050 er en verdifull arena for utvikling av nye og robuste løsninger for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur, spesielt i lys av framtidig risiko knyttet til et klima i endring, sier administrerende direktør Ståle Rød i Skanska Norge.

Kunnskap av internasjonal interesse
FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang før: I sin femte og mest omfattende hovedrapport er en samlet forskerstand klare på at verden må tilpasse seg en usikker klimaframtid.
   – Norge er et av de stedene i verden som vil merke klimaendringene mest, og løsningene for å møte klimautfordringene må finnes nå, sier dekan ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi, Ingvald Strømmen.
   – Å fremskaffe nødvendig kunnskap, metoder og verktøy for å implementere løsningene er av største betydning for en sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv utvikling av det norske samfunnet. Den nye kunnskapen vi utvikler er av stor internasjonal interesse, sier Strømmen.
   – Vi opplever internasjonal pågang til Klima 2050, et professorat med ansvar for å utvikle et internasjonalt undervisningsmateriell innenfor dette tema er derfor viktig både for studenter og næringen, avslutter senterleder Berit Time i SINTEF.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no