Meny
04.03.2014

Skal sprenge vekk snøskred

Ny teknologi som skal forebygge snøskredulykker ved å sprenge ned farlige snømasser før store skred går, er nå på vei til Norge. Snøskredtårn kan bidra til økt sikkerhet på utsatte vei- og jernbanestrekninger.

Ved bruk av snøskredtårn som plasseres i utsatte områder, kan man når værforholdene er slik at skredfaren øker, sprenge ned farlige snømasser før det samler seg så mye at det er fare for at store, ukontrollerte snøskred går over vei eller jernbanelinje.

Sveitsisk metode
Sveits har lenge ligget langt fremme når det gjelder metoder og teknologi for å forebygge snøskred, og snøskredtårnene har blitt utviklet av den sveitsiske ingeniøren Samuel Wyssen. 
  Skredtårnene er en av de mest brukte metodene for snøskredkontroll i Sveits og Østerrike, der ca. 250 snøskredtårn nå sikrer skianlegg, veier og jernbanestrekninger mot snøskred.
  Nylig ble snøskredtårnene også godkjent for bruk i Norge.

Statens Vegvesen med pilotprosjekt
Statens Vegvesen har i løpet av en toårsperiode testet ut kunstig utløsning av snøskred ved hjelp av Wyssen snøskredtårn på riksvei 53 Tyin-Årdal.
  – Erfaringene er gode, og det fungerer bra teknisk. Vi ønsker å gå videre og bygge ut en strekning med kunstig utløsning av snøskred som sikringsmetode for å få mer erfaring med hvordan vi kan drifte det. Dersom erfaringene fra dette fremdeles er positive, vil vi ta dette inn som en metode i skredsikringsplanene, sier overingeniør i Statens Vegvesen, Njål Farestveit.

Forventer at veimyndighetene tar det i bruk
Åshild Kjelsnes, leder for Nasjonal Rassikringsgruppe, forteller at det gjør stort inntrykk på henne når hun møter personer fra skredutsatte områder som lever i konstant frykt for å bli tatt av snøras når de ferdes på veien. 
  – Jeg tror ikke noen som ikke bor i skredutsatte områder, kan forstå hva det gjør med livskvaliteten til folk. Når vi nå har fått tilgang til snøskredtårn som sikringsmetode, forventer jeg at Statens Vegvesen og Jernbaneverket vil kartlegge hvor dette vil egne seg og at de bruker det aktiv, sier Kjelsnes.

Kan sikre flere veier innenfor eksisterende budsjett
– Vi er veldig glade for at snøskredtårn nå er godkjent i Norge. Det betyr at veimyndighetene nå har et ekstra verktøy for skredsikring i verktøykassen, og ettersom investeringskostnadene er så lave sammenlignet med tradisjonelle skredsikringsmetoder, kan man sikre langt flere veier innenfor det samme budsjettet, sier Stian Langeland, skredkonsulent i Wyssen Avalanche Control.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no