Meny
30.04.2021

Skal gjøre ombruk i byggebransjen enkelt

Nå får byggebransjen en åpen markedsplass for kjøp og salg av ombrukbare bygningsmaterialer.


-Tanken bak Rehub er å gjøre ombruk til et naturlig valg i byggeprosjekter. Da må vi gjøre prosessen enkel og trygg, for begge parter. Det gjør du enkelt på rehub.no, sier Sunniva Baarnes. Foto: Terje Elvsaas, Rambøll

Den digitale plattformen Rehub løser barrierene for ombruk og bidrar til grønn omstilling i næringslivet.
   Rehub har vært involvert i ombyggingen av Kristian Augusts gate 13. Fasadeplatene i metall ble hentet fra Lambertseter sykehjem i Oslo og skåret til på byggeplassen. Foto: Terje Elvsaas, Rambøll.
   - Rehub er en nettbasert markedsplass som kobler tilbud og etterspørsel av ombrukbare bygningsmaterialer. Løsningen er tilrettelagt og åpen for hele byggebransjen, entreprenører, arkitekter og rådgivere, men også privatpersoner, sier Sunniva Baarnes, grunnlegger av Rehub og miljørådgiver i Rambøll.

Legg ut og søk gratis
På rehub.no kan man enkelt legge ut eller søke etter brukte bygningsmaterialer helt gratis. Med en enkel søkefunksjon får man tilgang til materialer på tvers av ulike markedsplasser og databaser. I tillegg vil løsningen inneholde automatiserte tjenester for logistikk, teknisk testing, CO2-regnskap og risikofordeling. I sum vil dette gi en mer sømløs prosess for både kjøp og salg av bygningsmaterialer.
   -Tanken bak Rehub er å gjøre ombruk til et naturlig valg i byggeprosjekter. Da må vi gjøre prosessen enkel og trygg, for begge parter. Det må bli enklere for byggeiere å legge ut ombrukbare materialer, og det må bli enklere for mulige kjøpere å få en oversikt over hvilke materialer som finnes. I tillegg må vi fjerne en rekke av dagens barrierer. Dette handler blant annet om å finne gode løsninger for logistikk, tydeligere risikofordeling, samt tilbud om teknisk testing og CO2-regnskap. Dette vil Rehub løse for brukerne, forteller Baarnes.

Enklere kjøps- og salgsprosess
Sirkulærøkonomi og ombruk har vært et tema i byggebransjen i mange år, men likevel tar det tid før de gode intensjonene omsettes i konkrete handlinger. Det er fortsatt kun 8,6 prosent av verdens materialer og ressurser som forblir i kretsløpet. Hvert år destrueres enorme verdier, og potensialet for ombruk er enormt. En av de største utfordringene har vært å gjøre kjøps- og salgsprosessen enklere. Rehub fungerer som en «hub», som dekker alle behov i prosessen, og vil derfor være et viktig bidrag til at ombruk blir det naturlige valget i byggeprosjekter. Hos Rehub logger du deg inn og lager en bruker helt gratis.

Vinn-vinn for Storebrand Eiendom
En av virksomhetene som allerede har testet Rehub er Storebrand Eiendom.
   - Storebrand investerer i eiendom på vegne av våre pensjonskunder, for å bidra til å sikre en god pensjon og en fremtid å glede seg til. Da er det viktig å ha klare bærekraftskrav til investeringene. Ombruk og sirkulæritet bidrar til at vi når våre mål om reduserte klimagassutslipp og bruk av naturressurser i eiendomsprosjekter, samtidig som vi bidrar til grønn omstilling i næringslivet for øvrig. Derfor er Rehub en vinn-vinn-løsning, fordi vi enklere vil finne ombrukbare materialer til våre prosjekter, i tillegg til at vi lettere sikrer nytt liv til bygningsdeler vi selv ikke klarer å ombruke etter demontering. En slik markedsplass er viktig for å unngå at verdifulle materialer blir avfall, sier Unn Hofstad, leder for bærekraft i Storebrand Eiendom.
   Rehub er en løsning for hele byggebransjen, på tvers av konkurrenter og tilbyr et lavterskeltilbud både for kommersielle og private aktører.
   – Vi ser at kunder, ansatte og finansinstitusjoner legger press på selskaper, som igjen stiller krav til byggherrene. Derfra må hele verdikjeden ta sitt ansvar på alvor for å være konkurransedyktige. Vi kan ikke lenger se bort fra konsekvensene av langvarig sløsing og store CO2-utslipp, sier Sunniva Baarnes.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no