Meny
25.08.2022

Skal forske på Alzheimers sykdom i nytt EU-prosjekt

Evandro Fei Fang skal lede UiO sitt bidrag i et omfattende forskningsprosjekt og nettverk, finansiert gjennom Horisont Europa. Målet er å utvikle en ny medisin mot Alzheimers sykdom ved hjelp av kunstig intelligens.

Førsteamanunsis Evandro Fei Fang. Foto: Øystein Horgmo, UiO 

Det nye prosjektet har tittelen ‘NAD+ International Scientist-Training’, forkortet til NADIS. Det er både et forskningsprosjekt og et nettverk for kompetanseutvikling for stipendiater.

NADIS samler partnere fra 18 institusjoner fordelt på 8 europeiske land og er blitt tildelt i underkant av 25 millioner kroner, hvorav rundt 3 millioner kroner går til UiO.

Målet er å få ny kunnskap om mekanismer som kan føre til Alzheimers sykdom og å utvikle en ny medisin mot Alzheimer ved hjelp av kunstig intelligens.

– Andelen eldre i befolkningen øker. Studiene som vi skal gjennomføre kan bidra til å anvende våre tidligere funn i klinisk praksis. På den måten kan vi styrke befolkningens helse slik at eldre kan leve gode, uavhengige og produktive liv, sier Evandro Fei Fang.

– I tillegg vil det treårige NADIS-prosjektet gi oss muligheten til å lære opp talentfulle unge forskere. Det vil også få Norge med inn i det europeiske nettverket av forskere som jobber innen dette feltet, legger han til.

Evandro Fei Fang er førsteamanuensis ved Avdeling for klinisk molekylærbiologi ved Institutt for klinisk medisin, UiO og ved Akershus universitetssykehus. Han skal lede UiO sitt bidrag til prosjektet.

NADIS skal gi ny kunnskap om et stoff i cellene som heter NAD+

NAD+ er et stoff som kalles for en metabolitt. Det dannes under stoffskiftet i cellene.

Stoffskiftet er avgjørende for at cellene skal få energi til livsnødvendige prosesser og kunne produsere nytt organisk materiale.

Imidlertid er det slik at cellene produserer mindre NAD+ når vi blir eldre. Evandro Fei Fang og de andre forskerne i NADIS skal finne ut mer om mekanismene som ligger bak dette. – Selv om det er svært anerkjent at NAD+ er viktig for overlevelsen vår og for at vi skal ha god helse, er det mange spørsmål som vi ikke vet svaret på. For eksempel, hva er mekanismene bak nedgangen i produksjonen av NAD+ når vi blir eldre? Og hvordan kan vi styrke denne produksjonen på en enkel måte? sier Fei Fang.

Prosjektet har som mål å utvikle en ny medisin mot Alzheimers sykdom

Videre skal forskerne undersøke hvordan NAD+ kan sørge for at flere hjerneceller holder seg friske og fungerer som de skal, hos pasienter med Alzheimers sykdom. En tidlig studie fra 2019 fra Fang sitt laboratorium viste at nivået av NAD+ reduseres når vi blir eldre og ved Alzheimers sykdom. De fant også ut at tilskudd av NAD+ forminsket hukommelsestapet hos mus med Alzheimers. Forskerne skal nå jobbe videre med denne mulige veien til en ny medisin. – Hvis vi finner ut av hvordan vi kan styrke produksjonen av NAD+ hos eldre, kan det være et utgangspunkt for utviklingen av en ny medisin, forteller forskeren. Han legger til: – Jeg har forsket på NAD+ i forbindelse med aldersrelaterte sykdommer som Alzheimers sykdom i 10 år. Grunnforskningen som vi har gjort gjør det nå mulig å ta forskningen et skritt videre. Vi publiserer ikke bare en ny artikkel, men i dette prosjektet har vi som mål å utvikle en medisin mot en svært ødeleggende sykdom som det per i dag ikke finnes noen kurativ behandling for.

Kunstig intelligens kan brukes til å identifisere mulige virkemidler til en ny medisin

Forskerne skal bruke kunstig intelligens i arbeidet med å utvikle en mulig ny medisin. Fang sin forskningsgruppe har utviklet en ny metode hvor de anvender kunstig intelligens for å utvikle mulige nye medisiner mot Alzheimer’s sykdom . Nivået av NAD+ reguleres av produksjonen og forbruket av stoffet i cellene. Tanken bak medisinen er å øke cellenes produksjon og minske cellenes forbruk av NAD+.

– Det finnes allerede noen virkestoff på markedet, men disse har betydelige bivirkninger. Ved hjelp av kunstig intelligens kan vi modifisere strukturene i disse virkestoffene slik at de blir mer effektive og mer skånsomme for blant annet tarmen, forteller Evandro Fei Fang.

Instituttet gratulerer

– Det er veldig gledelig at UiO er partner i dette spennende og viktige Alzheimer-prosjektet. For oss på Campus Ahus er det spesielt hyggelig at det er en av våre unge, mest talentfulle forskere, førsteamanuensis Evandro Fei Fang, som leder UiO sitt bidrag i dette store Horisont Europa-prosjektet, sier professor og leder for Campus Ahus, Torbjørn Omland.

NADIS skal koordineres av Academisch Medisch Centrum ved Universitetet i Amsterdam (UvA). Prosjektet ledes av professor Riekelt Houtkooper ved samme universitet. De øvrige institusjonene som deltar kommer fra Tysland, Italia, Finland, Nederland, Danmark, Sveits og Spania.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no