Meny
04.02.2021

Skal bedre internasjonal håndtering av plastavfall

Sammen med Strømmestiftelsen skal Norges Geotekniske Institutt (NGI) og midler fra Handelens Miljøfond bidra til å løse utfordringen med kraftig økende plastavfall.


Avfallsproblemet påvirker helsen til millioner av mennesker og kjenner ingen landegrenser. Derfor er det viktig at vi finner gode, funksjonelle og bærekraftige løsninger på denne verdensomspennende utfordringen.
   Handelens Miljøfond har tildelt NGI og Strømmestiftelsen seks millioner kroner til prosjektet SUWASO; «Sustainable and complete waste management solutions for rural and semi-urban conditions».

Avfallshåndtering på agendaen
Formålet er å bidra til bedre håndtering av plastavfall internasjonalt ved å se på en mer helhetlig løsning som løser utfordringene på en bærekraftig og langsiktig måte.
   - Vi skal utvikle, teste og implementere løsninger for å håndtere de tre avfallsfraksjonene plast-, organisk- og restavfall i to områder i Afrika som representerer rurale og semi-urbane forhold, sier Cathrine Eckbo, Seniorrådgiver ved bærekraftige geoløsninger hos NGI og prosjektleder for SUWASO.
   Totalt var det over 500 søkere, men kun ni prosjekter fikk tildelt midler. SUWASO-prosjektet blir et av tre prosjekter som skal inngå et tverrfaglig samarbeid med Handelens Miljøfond i form av et prosjektpartnerskap. Prosjektet skiller seg ut ved å ta tak i alle tre avfallsfraksjonene i en helhetlig løsning.
   -Vi skal jobbe tett sammen for å implementere bærekraftige lokalt tilpassede løsninger for avfall, der plast blir til nye produkter, restavfall til energi og organisk til biokull for bruk i landbruket. Vi er veldig takknemlige for at Handelens Miljøfond satser stort og har tildelt dette prosjektet den høyeste utdelingen i årets utlysning. Det viser at dette er en stor utfordring det er viktig å finne gode løsninger på, og at de har troen på det vi gjør, sier Eckbo.

På lag med lokalsamfunnet

Prosjektet utføres i områder med svært lite tilgang på teknologi og ressurser. Formålet er å skape verdier av avfall. Verdier både i kraft av produkter som har funksjonalitet det er behov for, i tillegg til å bidra til lokal økonomi.
   - Sammen med våre lokale partere skal vi utvikle og bygge både maskinene og infrastrukturen som må implementeres for å gjennomføre prosjektet. Da er det viktig at det vi gjør er tilpasset de lokale forholdene. Lykkes vi med det kan konseptet videreutvikles også uten vår tilstedeværelse, sier Eckbo.
   Resirkulering av plasten skal bidra til produksjon av nyttige produkter. Produktene må gi verdi til lokalsamfunnet, være kostnadseffektive og av god kvalitet. I tillegg er det viktig at produktene tilpasses teknologien som anvendes.
  - Vi er helt avhengig av lokale entreprenører som ser muligheter og engasjerer seg. Vårt mål er å sette dette i et system som passer den lokale konteksten, som kan overleve på sikt og skaleres. Konseptet vil også kunne implementeres i andre lignende områder rundt om i verden, sier Eckbo.

Skaper arbeidsplasser og økonomi
Prosjekter som dette skaper arbeidsplasser og legger til rette for å bygge en økonomi rundt resirkulering og gjenbruk. Når lokalbefolkningen ser nytteverdien og potensialet både i inntjening og nyttige produkter blir prosjektet levedyktig. Prosjektrådgiver i Strømmestiftelsen, Alice Leland Høye, legger vekt på at produksjon og produktdesign må gjøres i samarbeid med de som skal drifte fabrikken frem i tid.
   - Vår strategi er å sette opp en fabrikk som blant annet skal lage skolepulter av resirkulert plast. Dette er et konsept vi har etablert en velfungerende pilot på i Mali. Materialene til skolepulter lages ofte av tre. Når vi erstatter dette med plast blir plastavfallet brukt til noe fornuftig og det bidrar til å bevare viktige skogområder, sier Høye.
   De pågående prosjektene til NGI og Strømmestiftelsen i henholdsvis Etiopia og Mali er også støttet av Handelens Miljøfond. I dette nye samarbeidsprosjektet vil NGI bidra med teknisk og kjemisk kunnskap knyttet til plastresirkulering, energiutnyttelse og biokullproduksjon.
   Strømmestiftelsen bidrar med erfaring knyttet til prosjektimplementering i utviklingsland, solid lokal forankring og bredt nettverk. Sammen vil dette gi et godt utgangspunkt for en vellykket implementering. I tillegg er Ingeniører uten grenser med på laget. De bistår med både teknisk og teoretisk kompetanse fra Norge og i felt.
   - Sammen med Handelens Miljøfond så håper vi at prosjektet vil kunne bidra positivt til den globale sirkulære økonomien gjennom å gjøre avfall om til ressurs i områder der det trengs mest, avslutter Eckbo.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no