Meny
02.06.2022

Sikret årlig forsyning av nærmere 10 millioner utrangerte dekk

Det norske resirkuleringsselskapet for kasserte dekk, Wastefront AS, har inngått en viktig avtale med selskapet Gateway Resources.

Illustrasjon av gjenvinningsanlegget i Sunderland i Storbritannia som skal være i kommersiell drift i 2024 (Bilde: Wastefront)

Det norske resirkuleringsselskapet for kasserte dekk, Wastefront AS, har inngått en viktig avtale med selskapet Gateway Resources. Avtalen sikrer Wastefront forsyning av utrangerte bildekk til selskapets planlagte gjenvinningsanlegg i havnebyen Sunderland i Storbritannia.
   I januar 2022 fikk Wastefont, i samarbeid med oljetrading-giganten Vitol, tillatelse til å bygge et anlegg for miljøvennlig gjenvinning av kasserte dekk i Sunderland. Anlegget koster 100 millioner pund og skal være i kommersiell drift i 2024. Det franske ingeniørkonsernet Technip Energies skal stå for byggingen.
   Når anlegget har full driftskapasitet, vil det kunne ha en prosesseringskapasitet på 80.000 tonn dekk i året. Det tilsvarer 20 prosent av Storbritannias samlede mengde utrangerte dekk eller ELT (end-of life tyres). I Norge ble det i 2021 samlet inn i overkant av 60.000 tonn kasserte dekk i 2021. Over 70 prosent av innsamlede dekk ble brukt i sementproduksjon, ifølge Norsk Dekkretur. Avtalen som Wastefront nå har inngått med Gateway Resources, sikrer det norske selskapet forsyning av nærmere 10 millioner dekk årlig i Storbritannia.
   Dette utgjør en stor andel av alle kasserte dekk som Storbritannia hvert år sender ut av landet. Wastefronts avtale med Gateway Resources vil dermed kunne spille en avgjørende rolle i å redusere Storbritannias eksport av gamle bildekk, ved at det etableres en lokal løsning på et globalt problem. Gateway Resources har allerede avtaler med noen av de største aktørene som samler inn dekk i Storbritannia, og vil samarbeide med disse for å sørge for tilstrekkelig og permanent ELT-forsyning til Wastefront.
   Utrangerte dekk som eksporteres ut av Storbritannia ender ofte opp på søppelfyllinger eller blir brent i mottakerlandene. Dette har store, negative miljøkonsekvenser. Dagens avtale mellom Wastefront og Gateway Resources kan derfor være begynnelsen på slutten av en utbredt praksis i mange land der dekk brennes i sementproduksjon. Å brenne kasserte dekk i sementovner er en svært forurensende produksjonsprosess som fører til luftforurensing med utslipp av farlige kjemiske partikler og CO2.
   Wastefront tilbyr i stedet en løsning bestående av en kommersielt utprøvd teknologi der kasserte dekk fra Gateway Resources resirkuleres til biodrivstoff og gjenvunnet carbon black. Dette er produkter som kan brukes som henholdsvis drivstoff og råmateriale i produksjon av nye dekk og andre produkter. Resirkulert carbon black bidrar til 80 prosent utslippskutt, ved at det erstatter bruk av helt ny carbon black i dekkproduksjon. Flere dekkprodusenter har meldt interesse å kjøpe gjenvunnet carbon black som råvare.
   Wastefront og Gateway Resources har også signert en intensjonsavtale om å jobbe sammen om forsyning av utrangerte dekk til andre, potensielle Wastefront-anlegg i Europa.
   Wastefront CEO, Vianney Valés: «Vår avtale med Gateway Resources er en viktig brikke for å kunne skape en sirkulær økonomi av kasserte dekk. Denne avtalen er unik, både i Storbritannia og i Europa. Avtalen gir Storbritannia en verdensledende posisjon når det gjelder å finne en løsning på et stort avfallsproblem. Vi er utrolig stolte over å stå i spissen for dette.»
   «Det er ikke holdbart å fortsette å forbruke knappe råvarer, samtidig som vi brenner brukte materialer og ødelegger klimaet. For å løse dette problemet foreslår Wastefront en løsning som både er sirkulær og skalerbar. Gateway Resources er en perfekt partner for oss, fordi selskapet klarer å samle store volum av avfallsdekk som vi vil bruke i vår resirkuleringsprosess. Denne avtalen er derfor en viktig brikke i det økosystemet som Wastefront nå skaper for å håndtere klimautfordringen som utrangerte dekk representerer.»
   Gateway Resources, Director, Soham Khemka: «Grunnverdien i vårt selskap har alltid vært sunn bedriftsøkonomi og klimabevisst handel. Vår avtale med Wastefront reflekterer nettopp denne verdien. Wastefront har en skalerbar løsning på en av de mest alvorlige klimaproblemene vi har i dag – nemlig brenning av råmaterialer – samtidig som løsningen kan føre til at det bli slutt på unødvendig eksport fra Storbritannia.»
   «Sammen med ulike reguleringsmyndigheter har vi forsøkt å finne en lokal og mer bærekraftig løsning som kan erstatte våre eksisterende fraktruter for kasserte dekk over hele verden. Wastefront er den første aktøren som håndterer dette problemet på en skalerbar måte på tvers i Europa, og med planer som kan få stor innvirkning på hele industrien. Wastefront går direkte på de utfordringene som eksport av avfall representerer. Med deres løsning blir slik eksport unødvendig, og man kan bygge en sirkulær økonomi som fungerer både i inn- og utland.»

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no