Meny
17.11.2022

Ser ingen grenser for virtuelle gjerder

Det norske teknologiselskapet Nofence satser internasjonalt med sitt virtuelle gjerdesystem for beitedyr. Med friske emisjonspenger skal Storbritannia, Spania og USA erobres. – Vår ambisjon er å bli den ledende globale aktøren på virtuelle gjerder sier administrerende direktør Knut Bentzen.

Nofence har hatt en eventyrlig suksess med sitt virtuelle gjerdesystem for småfe og storfe i Norge, og mottar forespørsler fra hele verden.

Nå har selskapet gjennomført en emisjon på nær 130 millioner kroner for å finansiere internasjonaliseringen av selskapet. I første omgang gjennom en målrettet satsing i USA, Storbritannia og Spania.

– Det vi er mest stolt over er at vi har klart å få inn flere eiere som virkelig kan hjelpe oss fremover, og som deler vår visjon og våre verdier. Samtidig har vi veldig god støtte fra eksisterende investorer som også har deltatt i emisjonen med friske penger, sier administrerende direktør Knut Bentzen.

Bærekraft i sentrum

Nofence får særlig oppmerksomhet fra bønder, landeiere og myndigheter som satser på bærekraftig eller regenerativt landbruk.

– Vi får tilbakemeldinger fra alle verdensdeler om at den patenterte Nofence-teknologien vil sette nye standarder for fremtidens landbruk, sier Bentzen.

Den virtuelle gjerdeløsningen fungerer på mange måter som en ryggesensor i en bil, der dyrene varsles gjennom lydsignaler om at de nærmer seg den virtuelle grensen. Tre år med kommersiell satsing i Norge og internasjonale piloter, har aggregert en database med mer enn 250 millioner timer med dyr på beite. Den viser at dyrene etter en kort innlæringsperiode lærer seg systemet, samtidig som databasen representerer en viktig kilde til videre utvikling av nye tjenester og funksjonalitet.

– Å sette opp fysiske gjerder er først og fremst lite verdiskapende for bøndene, som sliter med å få tiden til å strekke til. De får nå bedre kontroll med dyrene sine, både adferd og hvor de befinner seg. Det gir sjelefred for den enkelte bonde, sier gründer Oscar Hovde.

Han trekker også frem miljø- og bærekraftvisjonen til Nofence:

– Verden over er industrialisert landbruk i ferd med å utarme jorden gjennom et veldig intensivt jordbruk. Å få dyrene tilbake ut på matjord og beitemark, med planlagt flytting av dyr gjennom dynamisk beiting, medfører en regenerering av biodiversiteten i jordsmonnet. Jorda blir kort og godt mer fruktbar, sier Hovde.

Stort internasjonalt marked

Nofence har vokst til over 50 ansatte etter at Oscar Hovde startet selskapet i Batnfjordsøra på Nordmøre - og planlegger nå en dobling av antall ansatte i forbindelse med den videre satsingen.

– Vi har ambisiøse vekstmål for de neste årene. Før sommeren hadde vi forespørsler fra 44 stater i USA uten noen form for markedsføring, og siden det har vi doblet antall leads. Allerede i 2023 er planen å ha en eksportandel på nærmere 50 prosent og selskapet har som mål å levere positive tall på driften i 2024, sier Bentzen.

De største nye investorene er Sandwater og Ferd, begge solide navn innen teknologi- og bærekrafts- investeringer. Torkel Engeness fra Sandwater går inn i Nofence-styret.

– Nofence er et selskap som utvikler ny teknologi for å videreutvikle en tradisjonell næring. Tusenvis av fornøyde geiter, sauer og kyr vitner allerede om at dyrene trives best ute på beite. Vi er overbevist om at Nofence vil lykkes med det samme budskapet i store, internasjonale markeder, sier Engeness.

– Som investorer i eksisterende eier Momentum, har Ferd lenge fulgt Nofence fra sidelinjen og er fornøyd med nå å ha kommet inn på eiersiden. Det er sjelden vi ser et norsk selskap som har kommet så langt i å adressere en global utfordring og som har et så stort miljømessig påvirkningspotensial, sier Kathrine Lerkegård i Ferd.

Selskapet har også fått med seg britiske Pelican Ag – et spesialisert investeringsselskap innen bærekraftig landbruk og matvareproduksjon med betydelig nettverk innen regenerativt landbruk i særlig UK og USA.

– Vi ser regenerativt landbruk som en forutsetning for framtidig matvaresikkerhet, og styrt beiting som en avgjørende faktor for å bygge og opprettholde god jordhelse i stor skala. Nofence gir bøndene mulighet til å praktisere regenerativ beiting samtidig som de sparer tid og penger - og øker produktiviteten. Vi er meget fornøyde med nå å være med på eiersiden, sier Christopher Ramsay, partner og grunnlegger i Pelican Ag.

Eksisterende investorer som Momentum, Wiski Capital miljøet og Geogroup/Calidris, samt mange av selskapets ansatte, deltok også i emisjonen. 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no