Meny
23.09.2016

Selvkjørende bil smiler til fotgjengerne

Åtte av ti oppgir at de søker øyekontakt med bilføreren når de skal gå over gaten.

Med selvkjørende biler forsvinner denne muligheten. For at vi skal kunne føle oss trygge, har Semcon utviklet konseptet The Smiling Car, der den selvkjørende bilen kommuniserer på den mest naturlige måten – med et smil.
   Det anslås at i 2020 kommer det til å finnes 10 millioner biler med selvkjørende egenskaper på veiene (Business Insider). I en internasjonal undersøkelse utført av Semcon i samarbeid med undersøkelsesfirmaet Inizio oppgir åtte av ti at de søker øyekontakt med bilføreren når de skal gå over gaten.

Stoler ikke på selvkjørende biler
Når den muligheten forsvinner, stilles det nye krav til hvordan bilen kommuniserer for at personer som er i nærheten av den, skal kunne føle seg trygge. I undersøkelsen svarer 47 prosent at de ikke stoler på selvkjørende biler.
   – Mye av diskusjonen rundt selvkjørende biler handler om teknologien i bilen. Men minst like viktig er det hvordan disse bilene skal samvirke med menneskene som befinner seg i nærheten av dem. De må kunne kommunisere på en måte som føles kjent og skaper tillit, sier Karin Eklund, ansvarlig for User Experience i Semcon.
   Derfor har Semcon utviklet The Smiling Car. Det er et konsept der selvkjørende biler samhandler med fotgjengere ved hjelp av et smil – et budskap som hvem som helst kan forstå. Når den selvkjørende bilens sensorer oppdager fotgjengeren, sendes det et signal til et display i fronten og det aktiveres et smil som bekrefter at bilen kommer til å stoppe.

Eyetracking
I et neste trinn er det mulig å videreutvikle The Smiling Car, f.eks. med systemer for eye-tracking og laserteknologi, såkalt Lidar, for en mer detaljert analyse av omgivelsene. Da vil det også bli mulig å oppfatte mindre hodebevegelser eller å avlese blikk for å skape et enda tryggere samspill mellom menneske og bil. 
   – Styrken ved The Smiling Car er at vi lar mennesker kommunisere slik de er vant med i stedet for å ta en unødvendig omvei via teknologien, sier Karin Eklund.

Et felles språk
The Smiling Car er et første trinn i et langsiktig arbeid der Semcon sammen med blant annet Viktoria ICT og samarbeidspartnere i bilindustrien vil skape en global standard for hvordan selvkjørende biler kommuniserer med omgivelsene. 
   – På samme måte som det i dag finnes klare regler for hvordan biler skal signalisere når de skifter fil, må vi allerede nå begynne å utvikle et felles språk for hvordan selvkjørende biler skal samhandle med oss mennesker, sier Markus Granlund, adm. dir. og konsernsjef i Semcon.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no