Meny
26.10.2022

Schibsted oppretter egen framtidslab

Schibsted har nå etablert en egen Futures Lab. Laben vil spesielt jobbe med å utforske tre scenarier for fremtiden og inviterer eksterne miljøer til å ta kontakt for et eventuelt samarbeid.

Sven Størmer Thaulow, konserndirektør for data og teknologi i Schibsted 


“Det siste året har Schibsteds ledelse sammen med Future Today Institute brukt mye tid på å utforske ulike signaler og trender for å bygge fremtidsscenarier. En av konklusjonene i prosjektet var at vi trenger å investere mer i å forstå endringene som ligger foran oss og hvordan de kan påvirke Schibsted. Schibsted Futures Lab skal hjelpe oss å oppnå dette,” sier Sven Størmer Thaulow,  konserndirektør for data og teknologi.

Schibsted Futures Lab ledes av Andreas Bengtsson, tidligere teknologidirektør for både Finn og markedsplassen Blocket i Sverige. Med seg i ledelsen har han Anders Grimstad, som leder et team for teknologieksperimenter, og Ian Vännman, som vil lede arbeidet med digitale identiteter. Laben har som formål å bidra til å øke Schibsteds langsiktige resultater, utforske nye teknologier, og bygge partnerskap og samarbeid med eksterne aktører innenfor sine områder.

“Legg merke til at navnet er Futures Lab, og ikke Future Lab. S-en i navnet understreker at det er flere mulige fremtider, ikke bare en. Vi later ikke som om vi vet svaret, men ønsker å utforske flere forskjellige scenarier for fremtiden som kan komme til å treffe Schibsted,” sier Andreas Bengtsson. 

Inviterer til samarbeid

Konserndirektør Sven Størmer Thaulow understreker at Schibsted Futures Lab ikke skal arbeide i isolasjon, men tvert om ønsker å bygge et nettverk av miljøer og personer med sammenfallende interesser.

“Vi vil gjerne arbeide sammen med eksterne innovasjonsmiljøer. Ta gjerne kontakt hvis ditt selskap ønsker å utforske nye teknologier innenfor områdene vi har prioritert sammen med oss.”

Fokus på tre scenarier

Thaulow forteller at Schibsted Futures Lab særlig vil jobbe med tre scenarier for fremtiden. Alle scenariene ble identifisert i Schibsteds fremtidsprosjekt Horizon. 

Det første scenariet beskrives som “omnipresent connections” - eller “allestedsværende tilkoplinger”. Dette handler om hvordan mennesker kopler seg opp til digitale tjenester på stadig nye måter, for eksempel gjennom virtual reality, augmented reality, lyd-grensesnitt eller smarte enheter vi har på kroppen eller annet. Et annet viktig scenario som vil bli utforsket, er digitale identiteter. Nye metoder utvikles for å identifisere både mennesker og produkter. Vi kommer til å se løsninger som muliggjør en desentralisert distribusjon av identiteter som ikke er kontrollert av en sentral institusjon. Produkter kan få unike produktpass som dokumenterer både produksjonen og livsløpet, og kanskje også bruken av, produktet, noe som kan gjøre det enklere og tryggere å handle brukte varer.

For Schibsted er det spesielt interessant med teknologier som identifiserer unikt innhold og gjør det mulig å avsløre bilder eller annet innhold som er manipulert. 

Det tredje og siste scenariet som vil bli utforsket er syntetisk revolusjon. Dette handler om teknologier som gjør det mulig for datamaskiner å produsere innhold. Schibsted har allerede eksperimentert med dette på flere områder, for eksempel ved bruk av AI for å lage automatiske lydversjoner av Aftenpostens artikler. 

I høst jobber teamet mye med å utforske hvor godt språkmodellen GPT-3 fungere med skandinaviske språk. GPT-3 bruker kunstig intelligens og er hovedsakelig utviklet for engelsk. “Teknologien er i ferd med å bli moden. Nå vil vi teste ulike hypoteser for hvordan den kan bli et godt verktøy for Schibsted,” sier Andreas Bengtsson. 

Schibsted jobber også med tilsvarende store språkmodeller for skandinaviske språk, blant annet i samarbeid to sentre for forskningsbasert innovasjon:  NorwAI i Trondheim og MediaFutures i Bergen

Prioriterer prototyper og eksperimenter

Schibsted Futures Lab blir ikke en gruppe som skal produsere rapporter på løpende bånd, lover Sven Størmer Thaulow. “Vi vil prioritere håndfaste resultat, som konkrete prototyper og eksperimenter. Målet er å utforske hvor moden ulike teknologier er og hvilke potensial de kan ha for et selskap som Schibsted,” sier han. 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no