Meny
20.12.2016

Samspillskontrakt om nullutslippslab er utlyst

Samspillskontrakten om ZEB Flexible Lab, det nye laboratoriet som NTNU og SINTEF skal bygge i Trondheim, er nå lyst ut.

Mulighetsstudien utvikles – NTNU og SINTEF søker partnere til ZEB Flexible Lab. (Ill.: Snøhetta)

Bygningen skal bli et levende laboratorium, et kontor- og undervisningsbygg der forskere og industri skal prøve ut og utvikle nye løsninger.
  
– Laboratoriet skal bli et verktøy for å skape verdens mest klimavennlige bygninger. Vi gleder oss til å komme i gang med samspillet og videre utvikling av prosjektet, sier Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU.

Utvidet laboriatorieinfrastruktur
Gjennom forskingssentret Zero Emission Buildings (ZEB) har NTNU og SINTEF de senere årene utvidet sin laboratorieinfrastruktur for forskning på nullutslippsbygninger og klimapåkjenning betydelig. Til nå har ZEB Living Laboratory og ZEB Test Cell Laboratory blitt oppført; to fullskala bygninger der ny teknologi prøves ut. I tillegg er sentralt laboratorieutstyr for klimapåkjenning og måling på bygningskomponentnivå oppgradert.
   Satsingen kompletteres nå med et kontor- og undervisningsbygg. Bygningen vil være et sentralt forskningsobjekt og -verktøy for både det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi, Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN) og senter for forskningsdrevet innovasjon, Klima 2050.
   I bygget vil forskerne blant annet studere samspillet mellom bruker og teknologi. ZEB Flexible Lab skal bestå av kontorplasser, undervisningsrom og fleksible, tekniske rom – det skal være et levende laboratorium.
   – ZEB Flexible Lab vil bli bygd med morgendagens teknologi. Utforming og løsninger for hvordan vi best kan oppfylle de høye ambisjonene til bygningen er ikke bestemt. Her har vi behov for å sy sammen nye løsninger og drive utvikling og innovasjon som en del av prosjekteringen, sier Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF.

Samspill som gjennomføringsmodell
ZEB ønsker å utvikle det nye laboratoriet sammen med en dyktig gruppering av arkitekter, prosjekterende og entreprenører, og har derfor valgt samspill som gjennomføringsmodell. NTNU og SINTEFs beste fagfolk vil inngå med spisskompetanse i samspillet.
   – Gjennomføringsmodellen er detaljert beskrevet i anbudsutlysningen, og vi vil også arrangere et informasjonsmøte den 20. januar knyttet til utlysningen, sier Morten Christensen fra Metiér, som er samspillkoordinator for ZEB Flexible Lab-prosjektet.

Fakta om ZEB
ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) er ett av 8 nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) etablert av Norges forskningsråd som startet opp i 2009. ZEB er finansiert av Forskningsrådet og 25 partnere fra byggeindustrien og offentlige virksomheter. Hovedmålet for ZEB er å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger, som vil føre til markedsgjennombrudd for nullutslippsbygninger. Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU er vert for senteret, og leder det i samarbeid med SINTEF Byggforsk.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no