Meny
10.10.2022

Sammenblanding av jobb og fritid bekymrer sikkerhetssjefen

– Utgjør en stor risiko for datalekkasjer, sier Leif Sundsbø i Cisco. Ifølge en ny undersøkelse fra selskapet er det bare én av ti som unngår å bruke private enheter i jobbsammenheng.

I en fersk undersøkelse har Cisco sett nærmere på folks holdninger til datasikkerhet når de jobber hybrid, det vil si hjemme, i offentlige rom og på farten.

Ifølge studien har så mange som 90 prosent chattet om arbeidsoppgaver eller jobbet med et forretningsdokument på en privat enhet. Nesten 6 av 10 (58 prosent) sa at de primært bruker sin personlige telefon til arbeidsoppgaver som å sende e-post. Respondentene besto av 8000 helt vanlige forbrukere, i all hovedsak bosatt i Europa.

– En kjempeutfordring

– Det er en kjempeutfordring for sikkerheten når skillet mellom det private og jobben blir utydelig, sier Leif Sundsbø, sjef for cybersikkerhet i Cisco Norge, som understreker at han på ingen måte er negativ til den hybride arbeidsdagen.

– Det er positivt at vi har fått en mer fleksibel jobbhverdag, men det forutsetter at vi ivaretar den samme sikkerheten som på kontoret, påpeker han. 

I den ferske undersøkelsen kommer det frem at 90 prosent av respondenter har to eller flere enheter som er tilkoblet jobbens nettverk, og 84 prosent deler minst én jobbtilkoblet enhet med noen andre i husstanden.

Mener arbeidsgivere må ta mer ansvar

Sundbø tror ikke folk bevisst utsetter seg og bedriften for økt risiko, men at de mangler kunnskap. I den nye undersøkelsen er det svært få som kjenner til multifaktor-autentisering (MFA), et verktøy som kan stoppe både phising og andre angrepsmetoder.

– 37 prosent opplyser om at de verken kjenner til eller bruker multifaktor–autentisering. Dette viser hvor viktig det er å bygge en sikkerhetskultur og øke risikoforståelsen blant ansatte i en bedrift, sier Sundsbø.

– Her i Norge utførte vi i fjor en undersøkelse som viste at bare 50 prosent av nordmenn bruker MFA. Jeg mener arbeidsgivere må ta et tydelig ansvar og øke kunnskapen om sikkerhet blant sine ansatte. Man bør ha tydelige regler for hvordan man kobler seg til nettverket, hvordan man logger seg på applikasjoner, og hvilke enheter man kan bruke i jobbsammenheng, råder sikkerhetssjefen.

Spør venner og familie om råd

Til tross for at mange gjør seg til et enklere bytte for kriminelle, er flertallet i den ferske undersøkelsen urolig for sikkerheten. 57 prosent innrømmer at de er bekymret for at deres personlige enheter blir hacket. Samtidig er det ganske tilfeldig hva slags kunnskap folk flest har om nettvett.

Flertallet (39 prosent) svarer at de spør venner og familie når de søker råd om datasikkerhet, mens 35 prosent svarer at de bruker sunn fornuft. Blant de mellom 16 og 34 sier 35 prosent at de henter informasjon via sosiale medier. Redaktørstyrte medier, leverandører av apper og statlige myndigheter ble rangert lavt på listen over informasjonskilder (alle under 25 prosent).

– Både myndigheter og virksomheter har en jobb å gjøre med å øke kunnskapen til folk. Vi kan aldri eliminere menneskelige feil, men det er veldig mye vi kan gjøre for å redusere dem, avslutter Sundsbø.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no