Meny
20.01.2014

SMS-lås på offentlige toaletter

Hærverk og griseri på et offentlig toalett var til stor sjenanse for gjestene og førte til betydelige ekstra kostnader for kommunen. En SMS-styrt dørlås var løsningen.

Danbit har utviklet en SMS-styrt dørlås, som i dag brukes på et offentlig toalett i en park i Aarhus. Tidligere var toalettet utsatt for hærverk og noen ganger et ubeskrivelig griseri flere ganger om dagen, noe som krevde hyppig rengjøring og kostbart vedlikehold. Det kulminerte med en påsatt brann.
   For å hindre gjentakelse og for å redusere de ekstra kostnadene besluttet kommunen å investere i et GSM-basert dørlåsesystem fra Danbit. Systemet krever at den besøkende sender en SMS for å åpne toalettdøren. Den preventive effekten av dette har vist seg ved at utgiftene til rengjøring og vedlikehold nå er langt lavere enn forventet for et offentlig toalett.

Innebygd GSM-modem
Et skilt ved døren viser at dørlåsen betjenes ved å sende en SMS til et telefonnummer. Den automatisk styrte dørlåsmekanismen kan være integrert i døren, men man kan i stedet velge en kraftig elektromagnet, som har en holdestyrke på mer end 350 kg når den er montert øverst på dørkarmen overfor en kraftig metallplate.
   Kjernen i SMS-dørlåsen er en spesiell GSM-modul med innebygd GSM-modem som kan sende og motta SMS-er. Det kan legges inn programmer skrevet i C++ i modulen, og det kan kobles til ett eller flere eksterne I/O-moduler som har digitale innganger og PowerMos-relé-utganger. Dørlåsen er programmert til å håndtere innkommende SMS-tekster som bestemmer hvilken dør som skal åpnes.

Nødalarm
GSM-modulen kommuniserer med de eksterne I/O-modulene. Antallet I/O-moduler avhenger av antall toaletter og av eventuelle ekstra funksjoner. Det kan f.eks. monteres en nødalarmknapp i toalettbygningen som får GSM-modulen til å utføre en oppkalling og sende en SMS til en alarmsentral. Det kan også knyttes til en dørkontakt, slik at GSM-modulen kan registrere hvor lenge toalettdøren holdes åpen og sende en SMS-beskjed til et servicenummer hvis det varer lenger enn forventet.
  Som en sikkerhet kobles alle de elektroniske dørlåsene automatisk fra hvis strømmen forsvinner.

Leveres driftsklart
Statistikk over antall besøkende kan samles i GSM-modulens hukommelse, og resultatet kan sendes i en SMS til en administrator.
   Men telefonnumrene til de besøkende blir ikke lagret, da det vil være i strid med gjeldende lovgivning.
 
  Danbit leverer systemet i driftsklar stand programmert med de valgte funksjonene. Selskapet tilbyr også montering og ærer gjerne opp kundens medarbeider til å utføre etterfølgende installasjoner.
 
  SMS-dørlåsen kan for øvrig fungere sammen med en Torax-motoriseret dørautomat med døråpen funksjon.
 
  Systemet bak SMS-dørlåsen er et eksempel på bruk av moduler som også kan løse mange andre lignende oppgaver.

 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no