Meny
11.02.2022

SINTEF forener forskning og industri i Kongsberg

Som et ledd i det grønne skiftet oppretter SINTEF kontor i Kongsberg.

Forskningskonsernet styrker med dette sitt samarbeid med Kongsberg Klyngen og regionens næringsliv. Målet er å skape nye varer og tjenester som kan bli grønne alternativer til dagens oljeeksport.
   Bakteppet for etableringen er at det grønne skiftet vil gi store endringer i måten vi lever på og måten produkter, teknologi og industri utvikles på.
   – Skal Norge ha en levedyktig industri i æraen etter oljen må vi satse på teknologi og forskning innen vareproduksjon. Kongsberg er en attraktiv arena med sitt sterke industrimiljø, og derfor valgte vi å etablere et kontor i regionen, sier Silje Aschehoug som er administrerende direktør i SINTEF Manufacturing.
   Kontoret åpnes i lokalene til Kongsberg Innovasjon, som er positive til samarbeidet og vekstmulighetene.
   – Ved å koble forskningsmiljøet til kompetansenettverket vi allerede har på Kongsberg, er jeg sikker på at vi vil se flere synergier på tvers mellom industri, akademia og næringsliv. Dette vil skape nye industrimuligheter og vekst, sier Svein-Olav Torø som er daglig leder i Kongsberg Innovasjon.
Forskningsprosjekter kan skape nye arbeidsplasser.
   I 2021 har SINTEFs vareproduserende institutt jobbet sammen med bedrifter i Kongsbergklyngen. De har samarbeidet om prosjekter knyttet til batteriproduksjon, 3D-printing og industri 4.0 – sistnevnte er også kjent som den fjerde industrielle revolusjonen. Denne revolusjonen knytter menneske og maskin sammen via blant annet Virtual Reality (VR) og Augmented ("forsterket") Reality (AR). Revolusjonen skal gi helautomatiserte fabrikker som produserer varer uten feil.

NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no