Meny
04.03.2019

Ruukki Roof Sensor overvåker snømengde

Ruukki lanserer et nytt taksensorsystem som måler og overvåker snømengden på taket.

Mye snø på taket innebærer en sikkerhetsrisiko. For å øke tryggheten for mennesker som for eksempel befinner seg i butikker, flerbrukshaller, industri- eller lagerbygg der selvbærende takplater er benyttet, har Ruukki utviklet et system som gjør det mulig, og med sikkerhet, vite når taket må måkes. Taksensorsystemet gir informasjon om forandringer i realtid og gjør det mulig å handle på riktig tidspunkt.
  Det er vekten av snøen som utgjør risikoen og derfor er det viktigere å vite hvor mye snøen veier enn det er å vite hvor tykt snødekket på taket er. Dette kan være vanskelig å regne ut manuelt. Det nye taksensorsystemet er ideelt til denne oppgaven og spesielt godt egnet på store takoverflater der snøen legger seg ujevnt. Slik fungerer det: systemet består av to enheter som måler den faktiske snøbelastningen og en radioboks som monteres på takets underside. Sensorene plasseres der snøen oftest legger seg, og dette avgjøres av en ansvarlig kontruktør hos Ruukki. Sensorene måler belastningen kontinuerlig.
  Sensorene er koblet til radioboksen med en kabel, og det er denne radioboksen som fungerer som informasjonskilde. Brukeren blir varselet når snømengden begynner å nærme seg den forhåndsbestemte grensen. Dette varselet gis på tre ulike måter: alarmlyset i sensoren begynner å blinke når en viss snømengde er nådd, brukeren kan få varselet tilsendt på mobil, eller aktuell informasjon kan sjekkes på PC/tablet via et lokalt nettverk.
  Samtidig som sikkerheten øker, innebærer Ruukki Roof Sensor besparelse fordi brukeren unngår å måke taket unødvendig ofte. Den nye taksensoren er Ruukkis første system basert på sensorteknikk og kan installeres i alle bygg med Ruukkis selvbærende takplate. Systemet installeres på samme måte både på nye og eksisterende bygg.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no