Meny
09.04.2019

Riktig telesikring av gulv på grunn med ringmur

Byggforskserien beskriver riktig utførelse av telesikring av gulv på grunn med ringmur for oppvarmede bygninger.

Markisolasjon, ringmursisolasjon og gulvisolasjon. Illustrasjon: Byggforskserien
Anvisning 521.112 - Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger er revidert og omtaler blant annet varmetap mot grunnen og tabellverdier for telesikring med markisolasjon.
   Anvisningen gjelder konstruksjoner hvor ringmuren har redusert fundamenteringsdybde og der gulv og fundamenter er plassert over grunnvannsstanden. For konstruksjoner med fundamenteringsdybde dypere enn frostfri dybde, er det ikke behov for markisolering.
   Anvisningen viser prinsipp for plassering av isolasjon i ringmur og i grunnen, men selve ringmuren kan bestå av andre konstruksjonssystemer enn de som er vist i anvisningen.
   - Målgruppa for denne anvisningen er prosjekterende og andre med ansvar for dimensjonering av telesikring og varmeisolering av gulv på grunn med ringmur, sier seniorrådgiver Sissel Hjorth-Hansen.
   Frost under fundamentene kan skade konstruksjonen
Frost under fundamentene kan skape telehiv og spenninger som kan skade konstruksjonene og føre til at vannrør under gulvet fryser. Ringmursisolasjon og markisolasjon hindrer at det blir minusgrader under fundamentene og under gulvet. Hvor mye markisolasjon som er nødvendig, avhenger av:
•   grunnens termiske egenskaper
•   hvor godt ringmuren og gulvet er isolert
•   dimensjonerende innetemperatur
•   årsmiddeltemperatur
•   frostmengde på stedet

Både telesikring og varmeisolering er regulert av byggteknisk forskrift (TEK17):
•   Telesikring er nødvendig for å tilfredsstille krav til konstruksjonssikkerhet og tilpasning til stedlige grunnforhold og lokalt klima.
•   Varmeisolering er nødvendig for å tilfredsstille krav til energieffektivitet og termisk komfort samt fuktsikkerhet.

Nødvendig markisolasjon som telesikring er beregnet etter metode i NS-EN ISO 13793.

Les mer
521.112 - Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no