Meny
13.06.2019

Rekordår for fornybar fjernvarme og fjernkjøling

Aldri før har det blitt produsert mer fjernvarme i norske byer enn i fjor.

Bruken av fjernvarme og fjernkjøling vokser i byene i Norge, viser nye tall fra SSB (Foto: Fortum Oslo Varme)

– Produksjonen er basert på energi som ellers ville gått til spille i byer og tettsteder over hele landet. Det er gledelig at stadig mer av denne urbane energien kommer til nytte, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.
   SSBs fjernvarmestatistikk viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 6,1 milliarder kilowattimer (TWh) i 2017 til 6,5 TWh i fjor. Leveransen av fjernkjøling økte i samme periode fra 171 til 222 millioner kilowattimer (GWh).
Til sammenligning ble det for eksempel produsert 3,8 TWh vindkraft i Norge i fjor.

Stort mangfold
Samtidig som den nasjonale SSB-statistikken ble tilgjengelig, oppdaterte Norsk Fjernvarme sitt nettsted fjernkontrollen.no. Der kan kunder og andre interesserte se hvilke energikilder som brukes til fjernvarme forskjellige steder i landet. Nytt av året er at også hvilke kilder som brukes til fjernkjøling vises fram.
   Omlag halvparten av all fjernvarme i Norge blir gjenvunnet fra spillvarmekilder, men bruken av bioenergi, varmepumper og overskuddselektrisitet er betydelig.
   – Hva slags energikilder som brukes varierer fra sted til sted. Felles for alle stedene er at energien er kortreist. Fjernvarme utnytter energi som allerede er i området, sier Mellvang-Berg som oppfordrer alle fjernvarmekunder til å klikke seg inn på fjernkontrollen.no og sjekke hvor fjernvarmen deres kommer fra.
 
Voksende kjølemarked
Produksjonen av fjernkjøling er fortsatt liten sammenlignet med fjernvarme, men etterspørselen vokser. Økningen i fjor kan forklares med den varme sommeren, men også en generell markedsendring.
   – For mange næringskunder er kjøling like viktig som varme. Det er et signal de fleste fjernvarmeselskapene har tatt, sier Mellvang-Berg.
Det bygges derfor nå ut kjøleløsninger i mange fjernvarmeområder, gjerne basert på såkalt frikjøling fra sjøvann eller varmepumper.

Urban Energi
Bruken av energien som leveres kundene er også i endring. Fortsatt er oppvarming og varmtvann i bygninger dominerende, men også på byggeplasser og i industriproduksjon brukes stadig mer fjernvarme for å erstatte fossil energi.
   – Både på kildesiden og brukssiden er markedet i endring. Fellesnevneren er at alt skjer i områder der folk bor og arbeider. Derfor har vi som næring tatt i bruk begrepet Urban Energi for bedre å forklare mangfoldet i energitjenestene selskapene leverer, sier Mellvang-Berg.

Fornybar vekst
Til tross for en ekstra kald start på begynnelsen av 2018, var bruken av fossile kilder lav i fjernvarmen i fjor. Oljeandelen fortsetter å synke og var i 2018 bare på 0,8 prosent.
   – Langvarige kuldeperioder har tidligere gjerne betydd at mange anlegg har vært nødt til å toppe produksjonen med fossile kilder for å få nok energi ut til kundene. Men målrettet arbeid i næringen de siste årene gjør nå at også denne topplasten også leveres fra fornybar energi de fleste stedene, sier Mellvang-Berg.

Storbyene topper
Det er naturlig nok storbyene som topper listen fra fjernkontrollen.no over hvor det produseres mest fjernvarme i Norge, med Oslo, Trondheim og Bergen helt øverst. Lillestrøm, på plass ni, er ny på topp ti-lista i 2018.
   – Disse byene har lenge lagt til rette for fjernvarme, og nå også fjernkjøling, som avlaster kraftnettet og frigjør plass til nødvendig elektrifisering, som for eksempel ladestasjoner for elbiler. Dette samspillet mellom kraft og urbane energi vil vi komme til å se mer av framover, sier Mellvang-Berg.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no