Meny
04.11.2022

Radikal innovasjon er avgjørende for bedrifters overlevelse

To av fem bedrifter mener radikal innovasjon er avgjørende for at de skal overleve, ifølge en internasjonal undersøkelse fra PA Consulting der over 500 ledere fra hele verden har respondert.

Grete Kvernland-Berg, norgessjef i PA Consulting. 

Med radikal innovasjon menes å levere noe som er fundamentalt nytt og annerledes i forhold til dagens forretningsmodeller. Det kan være et helt nytt produkt, tjeneste, eller forretningsmodell til kunder.

 — Mange bedrifter tør ikke satse nok på innovasjon og utvikling, og innovasjonsbudsjetter kuttes ofte i tøffe tider slik vi går mot nå. Det gjør at de ikke fornyer seg tilstrekkelig for å overleve fremtidens tøffe forretningsklima. Innovasjon er enda viktigere i en verden med stagnerende økonomisk vekst og økt usikkerhet, sier Grete Kvernland-Berg, norgessjef i PA Consulting.

PA Consulting peker på et viktig skille mellom den radikale innovasjonen og gradvis og trinnvis forbedring av produkter og tjenester. For mye fokus på sistnevnte gjør at bedriften går glipp av viktige muligheter. 42 prosent av de undersøkte organisasjonene og bedriftene rapporterer at de kanskje ikke hadde overlevd om de ikke hadde evnet å skape radikal innovasjon.

I undersøkelsen kommer det også frem at nesten tre fjerdedeler prioriterer effektivitet og kostnadsbesparelser fremfor radikal innovasjon.

—Vi har forståelse for at det kan være lett å tenke tradisjonelt i tøffere tider. Det betyr fokus på kostnadskutt og effektivitet. I motgang bør man imidlertid øke innovasjonssatsingen, sier Kvernland-Berg.

Mer en tre fjerdedeler (77%) av organisasjonene sliter med å videreutvikle og implementere idéer. Disse bedriftene har flere hindre i innovasjonsprosessen: 40 prosent sliter med å forstå endringer i kundebehov, 35 prosent opplever begrensinger i eksisterende teknologi, og en tredel (32 prosent) har en treg innovasjonsprosess.

Link til undersøkelsen: https://www.paconsulting.com/services/set-growth-strategy/corporate-innovation/the-breakthrough-brigade


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no