Meny
08.04.2024

ROCKWOOL fullfører elektrifisering av transportetappe fra Mossefabrikken

Det jobbes i alle ledd i verdikjeden med flere bærekraftige tiltak hos ROCKWOOL. Denne gangen har de implementert enda ett: Hel-elektrisk transport mellom fabrikken i Moss og hoveddistribusjonslageret utenfor byen, Vanem. – Enda en milepæl i det viktige arbeidet ROCKWOOL gjør for bransjen og industrien, sier public affairs- og bærekraftsansvarlig Håvard Sveahaugen.

Allerede tidligere i 2023 innviet ROCKWOOL den første elektriske lastebilen som skulle gå denne strekningen. Innvielsen ble gjort i fabrikkens egen bakgård, med taler fra daværende ordfører i Moss Hanne Tollerud, Miljøstiftelsen Zero ved Ingvild Kilen Rørholt samt nøkkelpersonell fra ROCKWOOL. Lastebilen har gått sømløst gjennom byen siden den gang, og nå har ytterligere en elektrisk lastebil ankommet og påbegynt samme strekning. Strekningen betjenes av to lastebiler som går parallelt om hverandre 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året.

Bilde: Sommer 2023 - Innvielse av første elektriske lastebil på ROCKWOOL fabrikken i Moss. Håvard Sveahaugen - AS ROCKWOOL og Hanne Tollerud - Tidligere ordfører i Moss.

God miljøgevinst og læring

Hver dag transporteres store mengder ROCKWOOL isolasjon mellom fabrikk og utenombys lagring, og totalt utgjør dette ca 127 000 kilometer per år. Om det legges til grunn 2,64 kg CO2 per liter diesel og nevnte strekning, så spares miljøet for 151 tonn CO2 i året ved å elektrifisere denne strekningen. Dette er betydelige mengder som bidrar til det nasjonale arbeidet med reduksjon av utslipp fra transport-segmentet. – Når transportsegmentet står inne for omtrent en tredjedel av det totale utslippet av klimagasser i Norge, så er en slik omlegging som vi har gjort her riktig i henhold til tiden vi lever i der vi er nødt til å redusere utslippene på alle segmenter. Vi er ikke førstemann ute med dette tiltaket, men vil allikevel benytte muligheten til å oppfordre alle i bransjen til å gjøre det samme, sier Håvard Sveahaugen.

Michael Rasmussen, logistikkdirektør i ROCKWOOL Nordics, mener at omveltningen av transportbransjen fremdeles er i et tidlig stadie, men at det er viktig å teste ny teknologi og skaffe seg nyttig erfaring.

- Vi har jobbet med grønn transport lenge, men transportbransjen er fremdeles under utvikling og det finnes per i dag ingen optimal løsning som lever opp til alle våre krav, sier Michael Rasmussen som også påpeker at det er nettopp derfor det har vært viktig for ROCKWOOL å arbeide direkte med de transportselskapene som ligger i forkant på dette området.

Optimal kjørevei og lokale hensyn

Leveranser til og fra prosjekter innen byggebransjen foregår ofte over lengre, sporadiske og uforutsette ruter.

- Elektrifiseringen er ikke helt klar for å møte byggebransjens behov for alle områder, men derimot for kortere og kjappe strekninger fungerer dette bra. Vår transportetappe i Moss har nå blitt erstattet med 100% fornybar elektrisitet og vi kan konstatere at dette fungerer utmerket, sier Rasmussen.

Fra tidligere har ROCKWOOL investert i lastebiler på biogass som går videre fra Vanem distribusjonslager i Moss til videredistribusjon i Oslo området.

Det er ikke bare reduksjon av utslipp av drivhusgasser som har drevet ROCKWOOL til å investere i el-transport.

De nye lastebilene vil også bidra til mindre trafikkstøy Moss, samt på fabrikkområdet.

- Da både produksjon og lager holder til i Mosseregionen har vi en stor vilje til å ta så mye hensyn til lokalbefolkningen som mulig. Lastebilen går gjennom Moss sentrum døgnet rundt, året rundt, og det er derfor viktig å minimere vår påvirkning på nærmiljøet og naboer i området. De nye lastebilene avgir helt klart mindre støy og vibrasjoner, samt mindre lokal luftforurensning i byen, avslutter Rasmussen. Han avslutter med å påpeke at tiltaket er i tråd med den omfattende elektrifiseringen av fabrikken i Moss. 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no