Meny
26.04.2019

Planlegg fleksible stuer

Byggforskserien gir råd om utforming av stuer i små og store boliger, og gjør rede for kravene i byggteknisk forskrift (TEK17).

Stue med åpen kjøkkenløsning i en liten leilighet. Høye glassdører slipper dagslyset inn fra to sider, gjør rommet lyst og luftig og gir god kontakt med uterommet. Et glassrekkverk utenfor sikrer mot fall. Vøyensvingen 10. Arkitekt: Reiulf Ramstad arkitekter. Foto: SINTEF Byggforsk
   Byggforskserien 361.105 Stue i boliger  er revidert og beskriver blant annet:
•   stuas orientering og plassering i boligen
•   romhøyde, vinduer, dagslys og utsyn
•   plassbehov for møbler med betjeningsareal
•   passasjer
•   planløsning med soner for ulike aktiviteter

Krav i TEK
God romhøyde, tilgang på nok dagslys og utsyn har mye å si for trivselen i stua. Særlig i små leiligheter er dette viktige kvaliteter som kan kompensere for mindre areal.
   TEK krever at romhøyden i stua skal være minst 2,4 m og at stua skal ha tilfredsstillende utsyn. Man skal i det minste ha utsyn mot husrekker, gateløp, bakgård eller liknende. For å kunne ha god kontakt med det fri også når man sitter, angir veiledningen til TEK at minst ett vindu i stua må ha brystning ikke mer enn 1,0 m over gulvnivå.

Fleksible løsninger

Stua er gjerne boligens største rom og har mange ulike funksjoner. Kjøkken og spiseplass blir i dag ofte slått sammen med stua. Byggforskserien legger derfor vekt på fleksible løsninger.
   - Stua bør utformes slik at det er mulig å møblere den på ulike måter og slik at man kan endre bruken, sier arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus.
   Det kan legges til rette for fleksibilitet i planløsningen med blant annet:
•   vindusplassering som tilrettelegger for en midlertidig eller permanent deling av rommet
•   tilstrekkelig plass til nødvendige passasjer selv om innredningen endres
•   et oppholdsrom i tilknytning til stua, som kan fungere som en utvidelse av stua og brukes som for eksempel tv-stue eller som ekstra soverom

- En økning av romhøyden til for eksempel 2,7 m vil i tillegg gi rommet luftighet og bety mye for romfølelsen. Stor romhøyde gjør det mulig å sette inn høye vinduer som slipper dagslyset langt inn i rommet. Vinduer som går fra gulv til himling, gir dessuten god kontakt med uterommet, sier Kirkhus.

Kilde: SINTEF

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no