Meny
20.05.2016

Pilotprosjekt for solkraft i Antarktis

Den norske systemleverandøren GETEK AS ble tildelt oppdraget med systemdesign og leveranse av solcellesystemet på forskningsstasjonen Troll i Antarktis.


Foto: Knut Ole Strysse, Norsk Polarinstitutt

GETEK AS fikk også ansvaret for opplæring og installasjonstrening for Polarinstituttets personell i Norge, før utstyret ble sendt til Antarktis. Prosjektet kalles «Troll, grønn stasjon».
  
GETEK har bred erfaring med solcelleinstallasjoner på ekstreme plasser, som på norske fjelltopper, i Arktis og i Afrika. Selskapet leverte også strømforsyningsanlegget til Polarinstituttets forskningsstasjon på Bouvetøya, da den nye stasjonen ble bygd i 2014. Solcelleanlegget i Antarktis, som må tåle temperaturer ned mot –60 °C og vindkast opp mot 77 m/s (280 km/t), var enda en utfordring for GETEK. Anlegget måtte designes slik at man fikk optimal energiproduksjon og maksimal utnyttelse av tilgjengelig installasjonsareal.
   GETEK valgte en V-formet, 10° festestruktur fra AmbiVolt Energietechnik, en tysk bedrift som har spesialisert seg på festestrukturer for solcelleanlegg. Denne spesielle strukturen er, på grunn av aerodynamisk utforming, mindre sårbar i vindutsatte områder. Denne designen har bevist sine unike egenskaper gjennom omfattende testing i vindtunnel. Anlegget har enkel tilgang for vedlikehold, uten at det er nødvendig å ta bort solcellemoduler. Dette er løst ved en integrert gangsone kalt topp-sti. Metallstrukturens utvidelser og sammentrekninger, på grunn av de store temperatursvingingene, blir tatt opp av spesielle teleskopiske skjøter i feste-profilene. Systemet, som kalles AmbiLight Eco, blir vanligvis installert på folietak. Det måtte tilpasses de lokale forholdene med vindlaster på inntil 4 kilonewton per kvadratmeter. Systemet ble skrudd til spesialtilpassede sveiste festeanordninger. Denne løsningen er en garanti for tilstrekkelig mekanisk styrke, samtidig som man unngikk å bore hull i de isolerte containerne.

Opptil 24 timer med solskinn
De fleste tenker nok på Antarktis som et sted med lav solinnstråling. Faktisk har Antarktis mange lange og lyse dager, med opptil 24 timer solskinn når Antarktis har sin sommer. Når dette faktum kombineres med symmetrisk og optimal montasjeretning for solcelleanlegget, ender man opp med en forventet årsproduksjon på hele 957 kWh/kWp. Dette er, til sammenligning, en typisk verdi for solcelleanlegg i nordlige deler av Tyskland. Troll-stasjonen er lokalisert i et område som blir betraktet som antarktisk ørken, med veldig tørt klima. Snøen ligger vanligvis ikke lenge på modulene, men blir fort blåst bort av den antarktiske vinden.

Passer godt til forbruksmønsteret
Implementering av solcelleanlegget vil avlaste dieselaggregatene betraktelig, uten at det installeres batterier i systemet. Produksjonen fra solcelleanlegget passer svært godt til forbruksmønsteret. Dette fordi Troll er bemannet med maksimalt 40 personer om sommeren (fra september til mars), mens kun 8 personer bor på forskningsstasjonen om vinteren (fra mars til september).
   På denne måten vil prosjektet «Troll, grønn stasjon» bidra betraktelig til reduksjon av stasjonens miljø-påvirkning. Solcelleanlegget vil dessuten ha en positiv økonomisk effekt, siden kWh-prisen for solkraft er beregnet å bli betraktelig lavere enn kWh-prisen for energi levert fra aggregatet.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no