Meny
20.11.2023

Pilotprosjekt baner vei for lokal energiforsyning

Solcelleanlegget som dekker tribunetaket til Skagerak Arena i Skien er koblet til et gigantisk batteri for å finne smarte energiløsninger for fremtiden.

SPEKTAKULÆRT: Solcelleanlegget på tre av de fire tribunetakene på Skagerak Arena skal dra nytte av fremtidens energitrender.


– Kjempespennende. Det er veldig givende å utvikle, og teste ut ny teknologi, sier prosjektleder Signe Marie Oland i forskningsprosjektet Skagerak Energilab.

Skagerak Energilab er et pilotanlegg for forskning på lokal produksjon, lagring og distribusjon av elektrisk energi. Dette anlegget er bygget av Skagerak Energi AS i samarbeid med ABB, Kontorbygg som eier noen av byggene og Odds Ballklubb som vil gå foran som et godt miljøeksempel. Enova har betalt omtrent halvparten av utgiftene til prosjektet.

Batteriene

– Hvordan kan et batteri-anlegg bidra til å få mer ut av både den kraften og det strømnettet vi har på en best mulig måte for kundene i fremtiden? Det er det store spørsmålet, sier hun. 

Pilotanlegget stod ferdig i 2019, forskningsprosjektet Skagerak Energilab startet i januar 2020 og avsluttes høsten i år.

FANTASTISK: – Skagerak Energilab har vært et fantastisk lærerikt pilotprosjekt, sier prosjektleder Signe Marie Oland i nettselskapet Lede.
FANTASTISK: – Skagerak Energilab har vært et fantastisk lærerikt pilotprosjekt, sier prosjektleder Signe Marie Oland i nettselskapet Lede.


– Vi sitter igjen med enorme mengder data. Disse dataene kan omsettes til læring teoretisk, praktisk og funksjonelt, både med tanke på å dele erfaringer med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, nettselskaper og ikke minst til bruk i andre sammenhenger i vårt eget selskap, sier Oland som er ansatt i nettselskapet Lede.

Hun understreker at det å dele resultater skaper verdier for flere.

– Alt handler om kunden. Vi forsker på fremtidens energisystem til det beste for kunden. Kundene skal kunne ta i bruk ny teknologi og være forberedt på fremtidens løsninger, sier hun.

– Gode resultater

Solcelleanlegget på tribunetaket dekker 4.300 kvadratmeter og gir en maks effekt på 800 kW (p). Batteriet, som er plassert i en kontainer, er på 1 MWh og kan gi maks effekt på 800 kW. Strømmen som produseres av solcellene forbrukes i nærområdet. Dersom man ønsker å benytte batteriet til å lagre eventuell overskuddsproduksjon, så kan man også gjøre det ved å aktivere denne funksjonaliteten i batteriets kontrollsystem.

– Vårt pilotprosjekt har gitt gode resultater, konkrete erfaringer, spesielt med tanke på batteriene og kontrollsystemene i batteriene. Kontrollsystemene koblet til batteriet er på en måte hjernen i samspillet mellom lokal produksjon, lagring og forbruk. Med hjelp av kontrollsystemet kan det vi produserer av energi bli brukt på en optimal måte. Det handler blant annet om å kombinere ulike funksjoner i et batteri til ulike tider på døgnet, i ulike sesonger, slik at energiflyten inn og ut av batteriet skal bli lønnsom.

Batteriet er et lokalt energilager. Det kan for eksempel lagre overskudd av energi som produseres på dagen, slik at energien er tilgjengelig når forbrukerne trenger strøm om kvelden. Alt er koblet til lokale forbrukere.

– Vi kaller det et virtuelt mikronett, sier hun.

Fremtiden

Når prosjektet avsluttes, tar de med seg batteriet til det hun benevner som innovasjonsutvikling i Skagerak Energi. Teknologien kan for eksempel brukes på anleggsplasser hvor det brukes elektriske gravemaskiner og andre store maskiner drevet av strøm fra batterier.

Solcellene på tribunetaket skal ikke fjernes. Strømmen skal fortsatt brukes på fotballbanen, til kunder lokalt, i tillegg til at den selges på nettet.

– Produksjonen fra solcelleanlegget har vært som forventet. Det produserer store mengder strøm om sommeren, og mye ellers i året, unntatt en liten periode rundt nyttår, sier prosjektleder Signe Marie Oland i Skagerak Energilab.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no