Meny
16.08.2022

Overskuddsenergi kan avlaste strømkrisen

Samtidig som samfunnet trenger store mengder ny kraft, går enorme mengder varme til spille i Norge hvert år. Et nytt nettsted vil sette bruk av overskuddsenergi på dagsorden i energidebatten.


Ved Tine Meierier i Ålesund har Jan Heggem byttet naturgass med fjernvarme i produksjonen av sjokoladepudding. (Foto: Tine)

Omtrent 50 milliarder kilowattimer (TWh) strøm brukes hvert år til oppvarming av bygninger i Norge, ifølge statistikk fra NVE. Samtidig bobler samfunnet nærmest over av varmeressurser som ikke utnyttes.

— Hvorfor snakker ikke flere om dette i strømdebatten? Det er et stort paradoks at ikke gjenbruk av samfunnets overskuddsenergi får mer oppmerksomhet i debatten om ny kraftproduksjon. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier daglig leder Trygve Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

Gode historier

Sammen med tolv medlemsbedrifter lanserer Norsk Fjernvarme nå nettstedet overskuddsenergi.no, som skal fortelle gode historier om hvordan gjenbruk av overskuddsenergi er mulig.

— Vi tror folk flest i liten grad er klar over hvor overskuddsenergien finnes og hva den kan brukes til, sier Tomren-Berg.

Lansering med sjokoladepudding

Selve lanseringen av nettstedet skjer på arrangementet "Sjokoladepudding med overskuddsenergi" på Arendalsuka onsdag.

— Tittelen viser til hvordan Tines meieri i Ålesund har erstattet naturgass med spillvarmebasert fjernvarme i produksjonen av sjokoladepudding. Dette er én av historiene som nå ligger på nettstedet, sier Tomren-Berg.

Budskap mellom linjene

Selv om overskuddsenergi.no ikke handler om politikk, ligger det også et budskap til landets politikere mellom linjene.

— Hvis Norge greier å utnytte mer overskuddsenergi til det vi bruker mest strøm til, nemlig varme, vil det redusere behovet for ny kraftproduksjon. Samtidig rydder det plass i kraftnettet når det trengs som mest. Dette er vinn-vinn for både samfunnet og det grønne skiftet, sier Tomren-Berg.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no