Meny
29.06.2021

OsloMet får digitalt topplaboratorium

Bygg- og energiteknikkstudentene på OsloMet får nå et toppmoderne digitalt laboratorium innenfor bygg- og anleggsteknikk, bygningsteknologi og bærekraftig design.


Studenter fra OsloMet viser fram utstyret i det nye laboratoriet. Foto: Trimble.

Laboratoriet er en gave fra det internasjonale programvareselskapet Trimble, som tilbyr Trimble Connected Construction, en stor verktøykasse av profesjonelle program- og maskinvareløsninger innen bygg og anlegg, som benyttes gjennom hele livssyklusen til et byggeprosjekt.
   Laboratoriet vil kraftig utvikle bruken av digitale applikasjoner på Institutt for bygg- og energiteknikk, og gi studentene praktisk erfaring med Trimbles løsninger.
   Løsningene brukes til å planlegge og prosjektere veg, jernbane, bygg, vann og avløp, og gir «mixed reality» i planlegging og bygging av infrastruktur.

Styrker den digitale kompetansen
Samarbeidet med Trimble gjør det mulig for OsloMet å integrere teknologiske verktøy for design og konstruksjon av bygninger og bomiljøer på en mer helhetlig måte.
   – I dag er digital kompetanse svært viktig for studentene våre. Med Trimble Lab får studentene ved Institutt for bygg- og energiteknikk tilgang til banebrytende teknologi og produkter innen ingeniørfag og konstruksjon, sier førsteamanuensis og studieleder Jian Dai.
   – Vi tror dette vil akselerere integrering av digitale verktøy i studiene våre. Laboratoriet gir ikke bare studentene våre bedre læringsutbytte, men også kompetanse til å endre og fornye bransjen i deres fremtidige karriere.

Verdifullt for nye utdanningstilbud
– I tillegg er laboratoriet også en verdifull ressurs for å støtte utviklingen av nye utdanningstilbud i smart mobilitet og urban analyse, og ny spesialisering innen infrastruktur på våre bachelor- og masterprogrammer.
   – OsloMet er et enestående nytt tilskudd i vårt nettverk av laboratorier rundt om i verden. Vi er ivrige etter å spille en viktig rolle ved å gjøre det mulig for studenter og lærere å forbedre utdanningen innen ingeniørfag, byggteknikk og prosjektering med Trimbles avanserte teknologi, sier Allyson McDuffie, direktør for utdanning i Trimble.
   – Vår misjon er å transformere måten verden fungerer på, dette krever at vi investerer i neste generasjons arbeidsstyrke, som blir morgendagens influencere og ledere.

Gjør studentene konkurransedyktige i bransjen
Carl Christian Thodesen, dekan ved Fakultetet for teknologi, kunst og design forteller at OsloMet – storbyuniversitetet er begeistret over det nye laboratoriet, som han mener er utviklet gjennom et svært godt samarbeid med Trimble.
   – Laboratoriet vil gi studentene våre tilgang til topp moderne utstyr og programvare som vil gjøre dem attraktive og konkurransedyktige i den moderne ingeniør- og byggebransjen, sier Carl Christian Thodesen.
   – Å jobbe med Trimble for å utvikle dette, er et bevis på hvordan bransjen og akademia kan samarbeide om å utvikle ferdigheter og kompetanse til en konkurransedyktig og bærekraftig ingeniørbransje, der førsteklasses dyktighet er en forutsetning.

Et bredt spekter av løsninger
Laboratoriet vil omfatte et bredt spekter av Trimbles løsninger som Trimble SiteVision, Robotic Total Stations og Rugged Tablets.
   Avanserte programvareløsninger som Quadri, Novapoint, Quantm, Tilos, Tekla Structures, Tekla Structural Designer, Tekla Tedds, Trimble Connect, og selskapets populære 3D-modelleringsverktøy, SketchUp Pro og SketchUp Studio hører også med.

Om OsloMet – storbyuniversitetet
OsloMet - storbyuniversitet rommer noen av Norges eldste og mest kjente fagstudier. OsloMet har røtter tilbake 1818, og har dermed med seg to århundrer med utdanning og forskning innen helse, samfunn, teknologi og undervisning.
   I løpet av 1990- og 2000-tallet ble en rekke høyskoler i Oslo-regionen slått sammen til to store høyskoler, den ene av dem Høgskolen i Oslo, som igjen ble slått sammen med Høgskolen i Akershus i 2011. I 2018 fikk høgskolen universitetsstatus.


Om Trimble
Trimble leverer produkter og tjenester som knytter den fysiske og digitale verdenen sammen.
   Trimbles kjerneteknologier innen posisjonering, modellering, sammenkobling og dataanalyse gjør det mulig for kundene å øke produktivitet, kvalitet, sikkerhet og bærekraft.
   Fra spesialbygde produkter til livssyklusløsninger for bedrifter bidrar Trimbles programvare, maskinvare og tjenester til å endre et bredt spekter av bransjer, som for eksempel landbruk, bygg og anlegg, geovitenskap, transport og logistikk.

Kilde: NTB KOmmunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no