Meny
29.09.2016

Optiske oksygenmålere fra Mettler Toledo

Repligen er en amerikansk life science-produsent med kunder innenfor legemiddelindustrien over hele verden. For drøyt fem år siden kjøpte selskapet opp Novozymes Biopharma i Lund, der Repligen nå har et produksjonsanlegg. Repligen ønsket å effektivisere den nødvendige oksygenmålingen under produksjonen av selskapets produkter, og kontaktet derfor Mettler Toledo. Det førte til at toppmoderne optisk oksygenmålingsutstyr ble installert, noe som har redusert risikoen for driftsstopp i produksjonen.

– Produksjonen i Lund har en lang forhistorie. Det bioteknologiske fokuset har sitt utspring i SSAs forskning og utvikling på sekstitallet, sier Tobias Modig, forsker på fermentering ved Repligen i Lund. Repligens virksomhetsområde i Lund er produksjon av Protein A, en viktig komponent ved fremstilling av seneste generasjons legemidler, som nå står foran et gjennombrudd. Det er en etterspørsel som øker i takt med den stadig mer vanlige bruken av antistoffbaserte legemidler.

Stor etterspørsel
– Protein A er viktig for rensing av antistoffer. Etterspørselen øker kraftig innenfor den globale legemiddelindustrien, der vi har et forsprang, sier Tobias Modig. Ved produksjon av biologiske legemiddelkomponenter gjennom fermentering er kontroll over oksygeninnholdet avgjørende. Inntil for et halvt år siden brukte Repligen polarografisk oksygenmåling under produksjonen. For ca. ett år siden gikk de over til optisk oksygenmåling, ved hjelp av instrumentet INPRO 6860i fra Mettler Toledo.
   – Det er en stor forskjell på tilnærmingen. Før hadde vi såkalt polarografisk oksygenmåling der sensoren måtte fylles med et væskemedie og kalibreres, en prosess som tok rundt seks timer, sier Tobias Modig. Nå er kulturene mer stabile og robuste enn før. Kalibreringen er mye enklere, instrumentet er mer driftssikkert og vedlikeholdsbehovet er mindre. Takket være den digitale signaloverføringen er det også mindre risiko for interferens. – Alle disse fordelene bidrar selvsagt til at operatørene opplever mindre stress i jobben, og at risikoen for driftsstopp minimeres.

Bare i startfasen
Nå har vi gjennomgått rutinene for oksygenmåling generelt, og dette kommer helt klart til å føre til økt produktivitet. Tobias Modig sier at fremstillingen og anvendelsen av de nye typene biologiske legemidler fremdeles bare er i startfasen. Repligens produksjon er i tråd med utviklingen, og den årlige veksten i det bioteknologiske markedet har ligget på ca. 15 prosent de siste årene. Bedriften dekker en betydelig andel av markedsbehovet for Protein A for øyeblikket.
  
Sikkerhet og pålitelighet viktig
– Vi har svært stor tro på fremtiden. Hele produktporteføljen vår er tilpasset den biofarmasøytiske industriens utvikling. Mettler Toledos robuste instrument hjelper oss naturligvis i den retningen, sier Tobias Modig. Valget av utstyrsleverandør er veldig viktig for Repligen, siden produkter til ledemiddelindustrien er en av de mest sensitive sektorene når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. – Når man foretar endringer i produksjon av denne typen, må man være hundre prosent sikker på leverandøren. Vi vurderte selvsagt andre alternativer før den nye metoden for oksygenmåling ble introdusert, men Mettler Toledo føltes uten tvil som det riktige alternativet med tanke på den gode kontakten og brukerstøtten vi har opplevd tidligere. Seks måneder senere kan vi fastslå at vi gjorde et riktig valg, sier Tobias Modig.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no