Meny
31.08.2016

OptiSpring – spesialprogram for teknisk beregning av fjærer

Tekniske beregninger av fjærer er en viktig del av arbeidet for Lesjöforsgruppens teknikere og selgere. Med et avansert beregningsprogram kan de fleste beregninger raskt utføres.

Noen ganger er formålet med en beregning bare å kontrollere at dimensjonene på tegningene stemmer overens med angitte belastningskrav. Like vanlig er det at beregningen utføres for å velge material- og fjærdimensjoner for å oppfylle kravene på fjærkrefter eller fjærmoment som ønskes. I sistnevnte tilfelle presenteres et forslag til teknisk løsning for kunden, som regel i form av et datablad fra et beregningsprogram.
   – Vi bruker vårt egenutviklete program OptiSpring. Fordelene med et eget program er mange, men det avgjørende er muligheten til å oppdatere beregningsmodeller og materialdatabaser basert på vårt kontinuerlige test- og utviklingsarbeid. På den måten kan vi bruke den nyeste kunnskap i det daglige tekniske samarbeidet med våre kunder, forklarer Stefan Musslinder, teknisk sjef for Lesjöforskonsernet.

Raske, avanserte beregninger
En annen viktig fordel med et eget spesialprogram er at brukergrensesnittet er tilpasset bedriftens behov. OptiSpring gjør det mulig for Lesjöfors’ teknikere å utføre en kontrollberegning av enkel fjærgeometri i løpet av få sekunder, samtidig som samme program kan brukes til kompliserte beregninger.

De fleste fjærtyper inkludert
OptiSpring inneholder moduler for de fleste av de fjærtypene som Lesjöfors tilvirker: trykkfjærer (lineære, koniske, sylindriske progressive samt fjærsatser med lineære trykkfjærer), strekk og spiralfjærer, tallerkenfjærer, bølgefjærer samt drivfjærer og klokkefjærer. For tråd- og bladfjærer med komplisert geometri og/eller kraftig ulineær karakteristikk brukes normalt elementprogramvaren Ansys.

Detaljert beskrivelse i datablad
Databladet som beskriver fjæren, er uansett fjærtype inndelt i fire avsnitt. I det første beskrives egenskapene for utgangsmaterialet og i det andre fjærens dimensjoner inklusiv toleranser. Avsnittet ”Belastningsdata” og ”Påkjenninger” beskriver videre fjæren under belastning i dens applikasjon.
   – Krefter eller moment skal sikre riktig funksjon, mens påkjenningene i fjæren er det vi bruker for å bedømme om fjæren klarer de krav som stilles til livslengde, der setningsegenskaper er avgjørende for antall belastningsvekslinger mellom to posisjoner, forklarer Stefan Musslinder.

Fjærspesifikasjoner som produksjonsgrunnlag
I tillegg til disse avsnittene finnes, avhengig av fjærtype, en del ekstra informasjon. Utmattelsesdiagram av typen Goodman finnes for lineære trykkfjærer, mens en prinsippskisse av fjæren presenteres for en del fjærtyper.
   Databladet fra OptiSpring er i mange tilfeller en entydig spesifikasjon av fjæren og kan brukes som produksjonsgrunnlag etter kundens godkjenning. Spesielle endegeometrier (for eksempel endeutforming av strekkfjærer eller ben på spiralfjærer) samt krav på komplimenterende tester, renhet, forpakning etc. krever imidlertid en ytterligere spesifikasjon.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no