Meny
30.11.2021

Oppstartselskap med betydelig vekstpotensial

Bldng.ai as, som ble etablert i april i år, oppnådde en omsetning på 10 millioner kroner de seks første månedene.

– Til neste år tar vi sikte på å doble omsetningen gjennom rekruttering og fintuning av organisasjonen med å styrke oss på salgssiden, sier CEO Steffan Thorvaldsen og CPO Magne Gabrielsen i bldng.ai as

– Som et oppstartselskap og en heleid datter av Telenor Group, er vi godt fornøyd med utviklingen, sier CEO Steffan Thorvaldsen og CPO Magne Gabrielsen.
   Det borger godt for den videre utviklingen av selskapet. For 2022 har Bldng.ai budsjettert med en omsetning på ca. 26 millioner. – Skal vi nå dette målet, må vi øke dagens bemanning fra 10 til 15 medarbeidere, sier Thorvaldsen og Gabrielsen. – Vi har allerede styrket teamet med en ny salgs- og markedssjef og vil fortsette å lete etter de flinkeste folkene for å styrke teamet ytterligere.
-Vi overtok en større kundeportefølje fra Telenor på smarte bygg som var et viktig bidrag i selskapsetableringen. Frem til i dag har vi kapret flere nye kunder i hjemmemarkedet, som ser behovet for våre skybaserte systemer for å gjøre bygningene smartere.

Ledende Prop Tech selskap
Bldng.ai liker å kalle seg Norges ledende Prop Tech selskap for de digitale utfordringer eiendomsbransjen står overfor. Begrepet Prop Tech står for ny teknologi som skal forbedre, effektivisere og forenkle bransjen. Teknologien baserer seg på kunstig intelligens (AI), IoT (Internet of Things), Big Data, VR og skybaserte løsninger. – Vårt hovedfokus er på skybaserte systemer, påpeker Thorvaldsen og Gabrielsen.

Mennesketellingssensorer

– Hos flere av våre kunder har vi etablert IOT-nettverk med sensorer som er utplassert ved inngangsdører, foran møterom, kontorarealer og kantine. Vi kan måle hvor mange som kommer på jobb og benytter lokalene.  Sensorene som vi har utplassert kalles for mennesketellingssensorer. Vi har en integrasjon med Cisco der vi har koblet oss på videokonferansesystemet til Cisco med Edge teknologi, slik at vi kan telle hvor mange som bruker møterom daglig, månedlig og årlig. Nøyaktig telling og informasjon om arealutnyttelsen baserer seg på harde fakta og ikke synsing. I et videre perspektiv kan denne type informasjon benyttes til å effektivisere arealutnyttelsen og bidra til å redusere energibruken i næringsbygg som har de høyeste C02 utslippene, sier Thorvaldsen og Gabrielsen.  
   -For kundene betyr det god innsikt i den daglig bruken av arealet, mulighet til proaktiv planlegging og tilrettelegging, påpeker de.

Større fleksibilitet og frihet
– Som AS har vi fått større fleksibilitet, frihet og finansielle muskler til å iverksette våre forsetter. Vi har etablert et tettere samarbeid med Telenor Eiendom der vi tilfører hverandre gjensidig kompetanse. Vårt definerte mål er å bli størst i det nordiske eiendomsmarkedet med våre løsninger, sier Thorvaldsen og Gabrielsen. De registrerer at nordiske selskaper er moden for et ansiktsløft og en digital transformasjonen. – Det viser også markedsundersøkelser vi har gjort i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Kunstig prioritering

Smarte Bygg var opprinnelig en del av Telenor Bedrift, som utviklet smarte bygg systemer tilpasset bedriftsmarkedet. – Å drive med innovasjon på et snevert produktområde i et så stort selskap som Telenor, kunne i verste fall føre til at vi måtte kjempe beinhardt om våre prioriteringer. Vi måtte kanskje konkurrere om utbygging av 5G og andre konsernprioriteringer. For oss ville det blitt en kunstig selskapsordning, sier Thorvaldsen. – Derfor mente vi at vår vertikal ville få større vekstmuligheter og et bedre «hjem» utenfor Telenor med det nordiske markedet som nedslagsfelt. Nå skal vi fronte våre tjenester med eget brand og bygge opp en egen merkevare på løsningen.

Testing av nye innovasjoner
– I startfasen hadde vi en del utfordringene med hurtig testing av nye innovasjoner fra hardwareplattformer, apper og software løsninger. I et stort selskap er det lett for å bli altfor bundet til flere prosesser og problemer med å igangsette våre testrutiner, sier Thorvaldsen og Gabrielsen. – Som et lite oppstartselskap har vi friere tøyler og er ikke like bundet av formaliteter. Selv om vi fortsatt er en del av Telenor konsernet, opererer vi nå som et eget AS. Med fastspikrete strukturer kan vi agere raskere ut mot markedet. Vi har også større forutsigbarhet i forhold til finansiering og slipper å søke kortsiktige lån med utvikling av kundespesifikke enheter. Vi bygger nå opp en langsiktig vekststrategi for selskapet der vi er åpne for å få inn nye medeiere.

Hårete mål
I sitt første driftsår har ledelsen i Bldng.ai satt seg hårete mål. – Vi har bevist vår eksistensberettigelse, levert mange kundespesifikke prosjekter og ligger foran målsetningen. Til neste år tar vi sikte på å doble omsetningen gjennom rekruttering og fintuning av organisasjonen med å styrke oss på salgssiden, sier Thorvaldsen og Gabrielsen. De innrømmer at reisen frem til i dag har vært tøff for å få på plass alle organisatoriske og praktiske sider. – Det har ikke vært noen «walk in the park». Vi er fortsatt få medarbeidere men har svært dyktige folk med høy kompetanse både på utviklings- og ikke minst eiendomsfaglig kompetanse. De gjør en utrolig innsats for å posisjonere oss ytterligere i markedet, sier de til slutt.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no