Meny
08.04.2024

Ødeleggende myter om skybasert sikkerhet

Gjesteleder: 

Av: Joachim Tuft, Enterprise Technologist i Amazon Web Services

Små og mellomstore bedrifter utgjør mer enn 99 prosent av alle bedriftene i landet vårt, og 47 prosent av de ansatte i privat sektor. Samlet står de for nær halvparten den årlige verdiskapningen. 

Derfor er det kritisk at myter holder bedriftssegmentet teknologisk tilbake.

I en tid preget av store digitale endringer står små og mellomstore bedrifter overfor det viktige valget om å migrere til skyen. Et valg bestående av både muligheter og utfordringer. Men en ting er sikkert, og det er at valget handler om langt mer enn teknologi. Det handler like fullt om å styrke konkurransekraften.

En fersk AWS-undersøkelse blant 800 ledere i små og mellomstore bedrifter i hele verden, viste at det florerer med misforståelser der ute om hvordan skyen kan svekke bedrifters sikkerhetsstrategi. Hvilket er synd, da det i praksis betyr at svært mange bedrifter går glipp av enorme muligheter.

En av mytene er at sikkerhet er utenfor rekkevidde på grunn av kostnadsnivået. Hvilket er et kortsiktig perspektiv. Sikkerhet bør være en integrert del av enhver vekststrategi, uavhengig av bedriftens størrelse. Alle som har fulgt med i timen vet hvor ekstremt kostbart og ødeleggende et sikkerhetsbrudd kan være. Eksemplene er mange. Fakta er at sikkerhet både er kostnadseffektivt og skalerbart takket være modeller hvor du betaler etter behov og faktisk forbruk.

En annen utfordring er at det er en utstrakt oppfatning at dataene ikke er trygge i skyen. Realiteten er det motsatte. Skyleverandører tilbyr robuste sikkerhetsmekanismer som både gir kontroll og beskyttelse – hele døgnet. Ved å benytte en skyplattform som AWS får en liten bedrift tilgang til den samme sikkerhetsinfrastrukturen som for eksempel brukes av noen av landets ledende banker.

Undersøkelsen viser også at mange tror at god og effektiv sikkerhet krever omfattende ressurser som tilgang til kvalifisert personell. Skybasert sikkerhet demokratiserer tilgangen til avansert sikkerhet. Hvilket betyr at små og mellomstore bedrifter enkelt kan implementere automatiserte sikkerhetssystemer uten behov for et stort it-team.

Skybasert sikkerhet handler om mer enn å forhindre datainnbrudd. Det er like mye en katalysator for vekst. Med proaktiv sikkerhetsstyring, kan små og mellomstore bedrifter bruke tiden på det som virkelig er viktig. Vekst og utvikling. Med en sikker skyinfrastruktur og tilgang til rimelige sikkerhetsløsninger og eksperter, er vårt langstrakte lands bedrifter bedre rustet til å navigere i den digitale æraen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no