Meny
07.06.2021

Nytt konsept fra TECO 2030 gjør at skip kan seile helt utslippsfritt

TECO 2030 har lansert et nytt konsept som gjør at skip som går på fossile drivstoff, vil kunne seile helt utslippsfritt ved å bytte ut minst en av motorene sine med en hydrogenbasert brenselcelle.

– Vi i TECO 2030 jobber med å gjøre den maritime industrien mer klima- og miljøvennlig, og vi gjør dette ved å utvikle hydrogenbaserte brenselceller, altså morgendagens motor, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
   – Med vår brenselcelleteknologi, som har fått navnet TECO Marine Fuel Cell, kan skip seile helt utslippsfritt, enten hele tiden eller på kortere strekninger, slik som når de seiler inn og ut av havner, eller når de ligger til kai, sier Enger.
   TECO 2030s Zero EmissionsOperationConcept gjør at skip som seiler mellom ulike land, slik som cruiseskip og ferger, vil kunne bli i stand til å overholde alle de ulike utslippsreguleringene de måtte møte når de krysser landegrenser.

Strengere regulering
Mange land har igangsatt strenge tiltak for å redusere utslippene av drivhusgasser, slik som å introdusere regler som gjør det forbudt for skip som ikke er utslippsfrie å ferdes i enkelte områder. Fra 2026 vil det for eksempel bli innført krav om at alle cruiseskip og ferger som seiler på de norske verdensarvfjordene skal være helt utslippsfrie.
   – Ved å bytte ut en eller flere av motorene med en TECO Marine Fuel Cell, vil det bli mulig for eksisterende skip å bli nullutslipp og dermed kunne seile i områder der denne typen restriksjoner er innført, sier Enger.
   – De vil da få fremtidens motor og vil kunne seile inn og ut av havner uten å slippe ut noe annet enn vann og varm luft, sier han.

Morgendagens motor

TECO 2030 leverer brenselceller av ulik størrelse, fra 400 kW til 25 MW, og det betyr at de kan sørge for at skipene de blir installert i får stabil drift uavhengig av hvor stor motoren de erstatter er.
   Hydrogenbaserte brenselceller er som batterier som ikke trenger å lades. De produserer strøm og varme, og fungerer omtrent på samme måte som vanlige forbrenningsmotorer, men bruker hydrogen i stedet for bensin eller diesel. Hydrogen slipper kun ut vann og vanndamp. Ved å bytte fra fossile drivstoff til såkalt grønt hydrogen, som er produsert ved hjelp av fornybar energi, kan skip derfor bli helt utslippsfrie.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no