Meny
05.02.2015

Nye smartline transmittere fra Honeywell

Honeywell process solutions (hps) har lansert SmartLine Guided Wave Radar Level transmitter som det siste tilskuddet til utvalget av SmartLine-transmittere fra HPS for industriell bruk. Denne nye enheten kan måle nivå og volum av væsker i prosesstanker som er opp til 49 meter (160 fot) høye.

Den nye SmartLine Guided Wave Radar Level-transmitter måler nivå ved hjelp av radarbølger. I tillegg kan brukerne dra nytte av det nye Application Validation Tool (valideringsverktøy for applikasjonen). Dette nettverktøyet lar kundene taste inn tekniske data om sin spesifikke prosess og sikrer dermed at det er den riktige applikasjonen som leveres for umiddelbar installasjon og nivåmåling i anlegget.
   – Den nye SmartLine nivåtransmitteren benytter den samme velprøvde plattformen, nyskapende designen og brukervennligheten som trykk- og temperaturtransmitterne, sier Don Maness, visepresident og daglig leder for Field Products i Honeywell Process Solutions. – Dette sikrer bedre kostnadsstyring for anleggene gjennom redusert lagerbeholdning og raskere oppstart. Ved å bruke Honeywells Application Validation Tool kan operatørene være helt trygge på at den nivåtransmitteren de har bestilt er den riktige for sin tankapplikasjon.
   Den nye nivåtransmitteren lar brukeren velge mellom en enkel alfanumerisk skjerm eller en avansert grafisk skjerm. Grafikkskjermen kan vise data i flere grafiske formater i tillegg til meldinger fra kontrollrommet og tilbyr flere språk og fullstendig integrasjon med Honeywells flaggskip, prosesstyringssystemet Experion.
   Feltinstrumenter brukes i industrien til måling og overføring av kritiske data fra målepunkter i prosessen til kontrollrommet. Store industrianlegg som driver raffinering av råolje eller framstilling av kjemiske produkter, bruker gjerne tusenvis av slike enheter i produksjonsprosessen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no