Meny
15.03.2017

Nye lovkrav til kabler

European Construction Products Regulation (CPR) stiller helt nye krav til kabler brukt i bygg og anlegg. Scankab Cables har i mange år etterlevd de nye standardene og er klar til å hjelpe bransjen.

Det krever sitt å få spredd kjennskap om CPR målrettet mot byggebransjen. Det nye regelverket – et EU-direktiv – trådte i kraft 1. juli 2016 og har satt nye standarder for materialer som benyttes i bygg og anlegg. Dette gjelder ikke bare for EU-land, men omfatter også bygninger i Norge.
   Målet er å regulere grensene for brannsikkerhet, og de nye standardene gjelder alle materialer, alt fra vinduer til stål og kabler. Hos Scankab Cables, som er en av Skandinavias ledende produsenter og leverandører av kabler, har man satt i gang en større informasjonskampanje innenfor kabelområdet.
   – Hvis man er installatør, rådgiver eller mellomledd, kreves det at man kjenner de nye standardene for kabler. Vi kan samtidig konstatere at mange i bransjen ikke er klar over at CPR er trådt i kraft, og at det nå er en overgangsperiode frem til 1. juli 2017 hvor standardene skal være fullt implementert, sier Søren Porse, Business Development Manager, Scankab Cables hovedkontor i Danmark.

Kunnskap til bransjen
De nye standarder for byggematerialer er laget for å skape en harmonisering på tvers av EU. På kabelområdet er det snakk om en regulering av grensene for brannsikkerhet og farlige stoffer i kraft- og installasjonskabler som benyttes i bygg og anlegg, men standardene omfatter ikke brannkabler.
   Scankab Cables har i mange år etterlevd og produsert kabler etter de nye standardene hos sin spanske samarbeidspartner Top Cable. Derfor er de også klare til å hjelpe bransjen.
   – Vi ser det som vår oppgave å hjelpe både installatører og rådgivere med å gjøre de nye standardene lettforståelige, slik at de kan være trygge på at de velger kabelløsninger som lever opp til fremtidens lovkrav. Vi er derfor i gang med å sende ut informasjon til våre samarbeidspartnere, sier Søren Porse, som ser mange fordeler ved den nye byggevareforordningen.
   – Standardene gir en større åpenhet for sluttbrukeren, som enklere kan sammenligne kabler fra forskjellige produsenter og dermed velge den helt riktige kabelen til en gitt oppgave. I bygningsarbeidet er sikkerhet den viktigste faktoren, og ved å skape åpenhet, slik at installatøren kan velge de sikreste kablene, kan byggevareforordningen være med på å hindre arbeidsulykker og dødsfall.

Krav til produsentene
Reglene stiller naturligvis også store krav til kabelprodusentene, for eksempel Scankab Cables, som må sørge for tester utført av tredjepart, og det må være dokumentasjon i form av CE-merking trykket på alle kabler, CE-etiketter påført alle tromler, ringer osv. Endelig skal hver kabel være utstyret med en Declaration of Performance kalt DoP (yteevnedeklarasjon) som lister opp hvilket produkt det er snakk om, bruksområde, kabelens klassifisering og kontrollsystem.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no