Meny
30.12.2013

Nye intelligente brannalarmsystemer

Panasonic lanserer brannsikringsløsningen EBL512 G3 på det norske markedet. Selskapet har utviklet en fleksibel løsning som passer inn i større installasjoner eller som enkeltstående komponenter. EBL512 G3 kan koble sammen opptil 30 600 sensorer gjennom 30 kontrollpanel med fire detektorlooper hver.

 

Løsningen gjør det enkelt å koble seg til panel hos eksterne parter som brann- og redningsetater. Virtuell integrasjon med WV ASC970 gjør at brannvarslere og kameraer fungerer sammen via TCP/IP og en webserver-modul. Enhetene kan bestå av alle typer kombinasjoner av analoge detektorer for røyk og varme, vanntette varmesensorer, adresserbare manuelle call points, korte strømkretsisolatorer, I/O-enheter, sirener/lydbaser, signallys, egensikrede (Intrinsically Safe/IS) sensorer og konvensjonelle sensorer.

For avanserte behov
Panasonic opplyser at systemene har et knippe funksjoner som møter de mest avanserte behov innenfor varsling og hindring av brann. Den nye løsningen oppdager branner tidlig, samtidig som man fjerner en rekke kjente utfordringer knyttet til oversensitive systemer. Det lar seg heller ikke påvirke av forstyrrelser fra mobiltelefoner og varsler selv om det er noe feil på enheten. Dermed kan man avdekke selv de minste avvik fra normal drift og få sikrere varsling av branner med avanserte sensorer som kan skille langtidsendringer fra kortidsendringer, som røykutvikling. Bransjeledende analoge sensorer i systemet sender nøyaktig informasjon om alle avvik til et kontrollpanel.

Egnet for alle miljøer
Alle de unike funksjonene støttes av flere komplekse algoritmer som gjør systemene egnet for tilnærmet alle miljøer. Man kan også enkelt koble på andre algoritmer mot individuelle analoge sensorer. Signaler, varsler og statusoppdateringer kan skreddersys den enkelte kundes behov. Systemet kan administreres sentralt fra en PC inn i et lokalt nett eller via Internett. Kommunikasjonen er kryptert. Skulle en brann oppstå, varsles sikkerhetsansvarlig automatisk. Fjernovervåking med enveiskommunikasjon kan også bli satt opp mot et eksternt datasystem.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no