Meny
12.06.2023

Ny metode overvåker koraller uten å forstyrre dem

Sjefsforsker Thierry Baussant i NORCE har lenge jobbet for å utvikle et system for korallovervåkning. Nå er idéen tildelt kommersialiseringsmidler på fem millioner kroner fra Forskningsrådet.

Illustrasjonsfoto av ulike koraller på dypt hav. Foto: Mareano, Havforskningsinstituttet. 

Overvåker uten å berøre korallen

Det unike med oppfinnelsen er systemets evne til å samle, vise og analysere bilder fra korallpolyppene ved bruk av time-lapse-bildeopptak for å måle adferden. Systemet analyserer hvert bilde for så å lage en silhuett av korallen som er brukt til å måle polyppaktivitetene. Dette gjør at en kan overvåke korallen uten å berøre den fysisk. Dette er viktig fordi mange koraller er på rødlista for utrydningstruede arter. I dag finnes det svært få tilsvarende overvåkningsverktøy.

Hvorfor er dette viktig?

Kunnskap om endringer dypt nede i havet er viktig for både livet i havet, klimaet, men også samfunnet som ønsker å benytte seg av areal og ressurser. Ressursene i havet er interessant for ulike formål som farmasøytisk industri, fiskerier og industri som trenger tilgang til rå-materialer i overgangen til det grønne skiftet. Havet er altså under større press, og det kan ha konsekvenser for det marine dyphavets økosystem. Det er derfor viktig å overvåke dette.

Viktig verktøy for beslutningstakere og industriaktører

Det nye korallovervåkningsverktøyet kan benyttes som beslutningsstøtte og risikovurdering knyttet til industrivirksomhet på dypt vann. Et slikt verktøy er både relevant for myndigheter som skal regulere nye områder, men også for industriaktører som ønsker å etablere ny industri til havs hvor det er sårbare liv.

Prosjektet går over to år og skal finne ut hvor markedet befinner seg, og hvem som kan være interessert i å ta i bruk den nye teknologien. Forskerne ser flere aktuelle interessenter både innen olje og gass, mineral, oppdrett og havvind.

Målet er å etablere et selskap, og med det bidra til nye arbeidsplasser i Rogaland. Det er også et håp at det nye PAMS-verktøyet vil bidra til en bedre overvåking av havet og særlig dyphavet. Teknologien skal nå testes videre på NORCE sine laboratorier i Mekjarvik på Randaberg.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no