Meny
20.10.2015

Ny metode for produksjon av billig solcellesilisium

Dynatec Engineering har funnet og patentert en ny metode for produksjon av høykvalitets solcellesilisium billig. Metoden er blitt bevist igjennom en funksjonsprototyp som har blitt testet på Institutt for Energiteknikk i et treårig prosjekt støttet av Forskningsrådet. Nå har selskapet bygd en oppskalert versjon for å vise at reaktoren kan brukes industrielt.

– Silisiumkvalitet er blitt viktigere siden dette i dag er koblet sammen med lønnsomhet på solcelleanlegg. Dynatec-reaktoren har potensial til å bli dramatisk billigere uten at det går på bekostning av kvalitet, sier forskningsleder i Dynatec, dr. Werner Filtvedt.

Høy kvalitet til lav pris
I dag produseres 90 prosent av all silisium til solceller ved bruk av Siemens-reaktoren. Dette er en metode med høyt energiforbruk og mye manuelt arbeid. Men materialet holder høy kvalitet, noe som muliggjør høy virkningsgrad på solcellene. Det finnes også andre metoder for produksjon av silisium med lavere energiforbruk, men disse har til nå ikke vært i stand til å levere den samme kvaliteten. Det er her Dynatec-reaktoren kommer inn. Dynatec-reaktoren har vist evne til å produsere høy kvalitet og samtidig til lavest pris.
   På verdensmarkedet har solceller blitt veldig billige, og i dag utgjør montasje og prosjektering 50 prosent av kostnadene av et anlegg. Det gjør at kravene til virkningsgrad på cellene er økende siden strømmen som produseres, skal betale for både solcellene og montasjen. Materialkvalitet er derfor blitt viktigere siden dette i dag er koblet sammen med lønnsomhet på solcelleanlegg. Dynatec-reaktoren har potensial til å bli dramatisk billigere uten at det går på bekostning av kvalitet.

Utfordringer
Det nye prosjektet går ut på å vise at reaktoren kan brukes i industriell skala. En av utfordringene med Dynatec-reaktoren er at den er veldig rask. Den gror 40 ganger fortere enn det som er vanlig i industrien. Dette gjør at reaktoren blir 1/40 så stor, noe som igjen gir lavere investeringskostnader. Det muliggjør høy automasjonsgrad siden enhetene som skal håndteres, er små men hyppige. Det som gjør dette til en utfordring, er at reaktoren må tømmes veldig ofte. Hvis reaktoren skulle vært kjølt ned og varmet opp mellom hver høsting, ville det vært veldig lite tid igjen til produksjon. Den nye oppskalerte reaktoren skal vise at det er mulig å høste og kjøre i gang uten å kjøle ned og varme opp.  De første testene av det nye patenterte prinsippet er svært lovende, og det ser ut som løsningen vil fungere godt industrielt.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no