Meny
03.01.2024

Ny metode for å produsere digitale bygningsmodeller

Exact Geo Survey og SINTEF Digital utvikler en ny metode for å produsere digitale bygningsmodeller som skal være mer kostnadseffektiv å lage 3D-modeller med større detaljeringsnivå enn nåværende metoder.

Tilnærmingen er basert på kunstige neurale nettverk som vil behandle punktskyer av bygninger skannet med Lidar eller fotogrammetri, og automatisk lage detaljerte 3D-modeller og plantegninger.

Verdi for våre sluttbrukere

– Exact Geo Survey er et ledende selskap innen oppmåling, scan to BIM og digitalisering, som ønsker å danne en ny standard for hvordan 3D-modeller og tegninger lages fra skannede punktskyer. Denne ambisiøse oppgaven vil bli utført sammen med SINTEF som er vår R&D-partner, samt andre BIM-interessenter, for å sikre at banebrytende forskning utnyttes best mulig for å levere verdi for våre sluttbrukere, sier Mile Petrovic, Business Manager hos Exact, i en pressemelding.

– Kunstige nevrale nettverk har vist state-of-the-art ytelse for automatisk segmentering og klassifisering av 3D-data. Og nylig forskning på dype generative nettverk har vist at disse kan brukes til å oversette intrinsisk sparse-data (Glissen data) – (f.eks. punktskyer) til sammenhengende representasjoner på en svært effektiv måte, samtidig som de kombinerer kontekstuell informasjon for å produsere rike 3D-modeller, forklarer Dr. Richard Moore, seniorforsker ved SINTEF.

«Modelling And Drafting with AI»

Petrovic understreker at utviklingen av denne løsningen vil være en betydelig utfordring, da det er viktig for AI å lage 3D-modeller og tegninger som overholder arkitektoniske og bygge-standarder, både nasjonalt og internasjonalt. Exact og SINTEF har allerede startet arbeidet med teknologien gjennom et forprosjekt kalt MAD AI: «Modelling And Drafting with AI», finansiert av RFF Vestland Forregion.

– Vi er heldige som har SINTEF med deres ekspertise innen AI og 3D-data. Vi ser frem til samarbeidet med partnere, inkludert LAB Entreprenør – erfarne innen bygging og BIM, Astrup and Hellern Architects – anerkjent arkitekturbyrå, Bodø kommune – engasjert i digitalisering innen offentlig sektor, samt meglerfirmaer som vil bidra med perspektiver fra privat sektor, sier Petrovic.

– En velfortjent julegave

Konsortiet har nylig fått en positiv støtte i form av betydelig innskudd fra Forskningsrådet for utviklingsprosjektet DigiBygg: «AI for automatisert produksjon av digitale bygningsmodeller og smarte bygningsanalyser». Prosjektet vil starte i 2024 og løpe til 2027 med mål om å levere ny AI for smartere BIM-produksjon og industrielle prototyper basert på denne teknologien for Exact og andre interessenter.

– Vi er veldig fornøyde med nyheten om at IPN DigiBygg har fått finansiering – en velfortjent julegave. AI lover å revolusjonere hele verdikjeden for digitale bygningsmodeller, med klare fordeler for interessenter og fremme mer bærekraftige samfunn. Med forprosjektet MAD AI som nå avsluttes med lovende initiale resultater, og DigiBygg som starter og er klar til å håndtere nye utfordringer innen AI og digitalisering, ser vi frem til 2024 og fremtiden for digitale bygningsmodeller, avslutter Petrovic

Bjørn Laberg« Tilbake

 CMS by Makeweb.no