Meny
08.11.2021

Ny master i smart mobilitet og urban analyse

Det nye masterprogrammet på Institutt for bygg- og energiteknikk, OsloMet, gir studentene kompetanse i bærekraftig og smart transportplanlegging og byanalyse.

Avanserte dataprogrammer og simuleringsverktøy står svært sentralt i det nye masterstudiet. Her fra en av labene på OsloMet. Foto: Olav-Johan Øye, OsloMet.

– Nasjonal transportplan vil modernisere infrastruktur og utvikle tryggere, mer effektive og grønnere transportløsninger, og byggebransjen og myndighetene understreker behovet for planleggingskompetanse, sier professor John Östh ved Institutt for bygg- og energiteknikk.
   – Det er også avgjørende for det grønne skiftet å ta i bruk ny teknologi.
   OsloMet svarer på dette med å etablere et masterstudium i smart mobilitet og urban analyse.

Smart mobilitet
Kompetanse i smart mobilitet og urban analyse er etterspurt lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
   Smart mobilitet handler om utvikling av transportnettverk og strategier for transportplanlegging. Studentene på det nye masterstudiet får kunnskaper om historie, trender, problemer og muligheter innen arealbruk og transport.
   De får lære om transportetterspørsel, reiseatferd, arealbruk, transportpolitikk og planlegging, gatedesign og byrom, og hva det kan ha å si for en bærekraftig byframtid.
   Studentene får også ferdigheter i bruk av ny teknologi på feltet, og kunnskaper om innovasjon innen bærekraftig urban mobilitet.

Urban analyse
Urban analyse handler om å analysere og forstå utviklingen og utfordringene ved byutvikling, og hvordan by- og arealplanlegging påvirker den faktiske bruken av et område.
   Studiet skal gi studentene solide, teoretiske kunnskaper og anvendte ferdigheter i urbane systemer og urban design, og menneskelige faktorer i bærekraftige byer, som kan være nyttige i planlegging av urbane områder og samferdsel.
   Klimaendringer og økt oppmerksomhet rundt ressursbruk og miljøpåvirkning gjør det aktuelt å legge mer vekt på hvordan byer bør utformes. Studentene får detaljerte kunnskaper om byvennlig planlegging og grønn politikk.
   I tredje semester kan studentene velge fordypning i urban mobilitet eller urban analyse. Sammen med masteroppgaven i fjerde semester gir det studentene øvelse i å anvende kunnskapene og ferdighetene på relevante problemstillinger.

Digitale verktøy står sentralt
Bruk av avanserte dataprogrammer og simuleringsverktøy står svært sentralt, og studiet tar sikte på å kvalifisere studentene til å delta i forskning.

Samspill mellom ingeniørfagene
Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr nå utdannelse på bachelor- og masternivå innenfor konstruksjonsteknikk, bygningsteknologi, infrastruktur, energi i bygg og vann- og miljøteknikk, den siste får spesialisering på masternivå fra 2023.
   – Satsingen på smart mobilitet og urban analyse kompletterer våre studieprogrammer ved å fokusere på planlegging, mobilitet og byutvikling, sier instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke.
   – Vi forventer at dette vil gi økt forståelse hos våre kandidater fra alle studieprogrammer om betydningen av at ingeniøroppgaver må løses i et tverrfaglig perspektiv for å tjene en bærekraftig byutvikling.

Starter opp i 2022
Masterstudiet retter seg mot bachelorkandidater i byggingeniørfag, men kan også passe for bachelorkandidater med gode fagkunnskaper i by- og arealplanlegging eller transportteknikk, IT, geografi, arkitektur eller landskapsarkitektur.
   De første studentene tas opp til høsten 2022.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no