Meny
02.04.2013

Norsk vindinnovasjon kan erobre verden

De har skapt en robust og enklere vindturbin som kan bli Energi-Norges neste store eksportsuksess. Nå er familiebedriften Blaaster Wind Technologies og designbyrået Inventas Trondheim nominert til Hedersprisen for god design for vindturbinen Blaaster DL101.
Blaaster Wind Technologies er nominert sammen med Stay, Loyds Industri og Redningsselskapet. Hedersprisen fremhever landets enere innenfor design. Norsk Designråd offentliggjør vinneren 17. april under årets største markering av design og innovasjon, Designdagen. 

Hedersprisen fremhever landets enere innenfor design. Hensikten er å inspirere næringslivet til å investere i designmetodikk for å øke konkurranseevne og verdiskaping. – Årets nominerte har det til felles at de sprenger grenser. Vi ser at stadig flere norske bedrifter bruker strategisk design som et verktøy for å strekke seg etter ambisiøse, internasjonale mål, sier Thea Mehl, prosjektleder i Norsk Designråd.

Neste generasjons vindturbiner
Vindturbiner er notorisk vanskelige å transportere og montere, og det norske vindturbinmarkedet har dessuten en rekke utfordringer; ekstreme klimatiske forhold, høyt lønnsnivå for driftspersonell og en vannkraftmettet norsk opinion som for alt i verden ikke vil ha en vindturbin i veien for solnedgangen. 

Der andre bare så problemer, har Blaaster Wind Technologies sett nye muligheter. Trønderbedriften har utviklet en modulbasert, robust vindturbin som er enkel å frakte, montere og vedlikeholde, og som kan forsyne 700 norske husstander med strøm.

Knuste vindmyter
Eierne i Blaaster Wind Technologies har lenge sett et stort og uforløst potensial i utvikling av store, driftssikre vindturbiner med lave levetidskostnader. I bransjen hadde det festet seg en holdning om at slike turbiner var for tunge til å kunne transporteres, for store til å kunne serieproduseres og dermed ikke lønnsomme. 

– En vindturbin veier til sammen flere hundre tonn. Den skal kunne håndteres i et verksted, transporteres på vanlige veier, løftes 100 meter opp i været og dessuten være en trygg arbeidsplass de neste 25 årene. Vi ønsket å lage en vindturbin som løste disse utfordringene, og som samtidig passet bedre for nordiske forhold enn de turbinene som allerede eksisterte på markedet, sier Ove Pettersen, teknisk sjef for Blaaster Wind Technologies. 

Lokale ingeniørkrefter ble koblet inn, og Blaaster Wind Technologies innledet et samarbeid med blant andre Inventas Trondheim for å få hjelp med konseptutvikling, konstruksjon og industridesign. De ulike profesjonene har jobbet sammen i en dynamisk og tverrfaglig prosess der veien ble til underveis. Turbinoperatører har fortløpende gitt innspill og tilbakemeldinger. Utviklingstrinnene ble simulert i 3D, og det ble jobbet mye med materialvalg og mekaniske analyser. Utviklingsprosjektet strakte seg over flere år og hadde en prislapp på omkring 100 millioner kroner.

Revolusjonerende enkelt
Løsningen ingeniørene og designerne i Trøndelag landet på var like revolusjonerende som den var enkel: en modularisert vindturbin med deler som kan fraktes hver for seg på vanlige veier. Dermed ble det mulig å lage en mindre innviklet løsning uten bruk av girbokser og kompliserte komponenter, noe som gjør installasjonen enklere og reduserer vedlikeholdskostnadene. Resultatet er en mer robust turbin som er bedre egnet for et røft nordisk klima.

Kilde: Pressenytt

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no