Meny
24.11.2021

Norsk teknologi skal testes for produksjon av flytende havvind

Flagship-prosjektet får 124,2 millioner i Enova-støtte.

Aker Solutions AS skal sammen med Iberdrola, Olav Olsen og andre selskaper fra Norge, Spania og Danmark  teste ut ny løsning for flytende plattformer for vindkraft. Partnerne i Flagship-prosjektet har som mål å få bygget en pilotversjon som kan installeres og testes utenfor Karmøy.
   - Jeg ønsker Flagship-prosjektet varmt velkommen, og gratulere med tildelingen fra Enova. Det er nettopp slike prosjekter vi trenger for å lære mer om hvordan konstruksjon av flytende havvind kan gjøres billigere og mer effektivt. Dersom vi lykkes med å få ned kostnadene på flytende havvind, kan dette utvikles til å bli en svært viktig industrisatsing for Norge. Verden trenger raskest mulig å bygge opp tilbudet av fornybar energi slik at vi får faset ut fossile kilder. Samtidig er tilgjengelig landareal begrenset. Interessen for havvind vokser derfor kraftig mange steder på kloden. Norsk leverandørindustri er svært godt plassert for å ta solide posisjoner i dette raskt voksende markedet, da dette er et felt der overføringsverdien fra vår olje og gass-kompetanse er særlig høy, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Støtter grønn teknologi
Vindkraft til havs er i voldsom vekst. Mens bunnfaste installasjoner så å si er konkurransedyktige i markedet, er markedet for flytende vindkraft mer umodent.
   - Det er i dag en stor kostnadsforskjell for flytende i forhold til bunnfast havvind. Her vil utvikling, forenkling og standardisering bidra til lavere kostnader. Dette vedtaket er derfor i tråd med Enovas oppgave som er å støtte utvikling av teknologi for morgendagens grønne Norge, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Industrielle muligheter
Prosjektet som har fått navnet Flagship (FLoAtinG offSHore wInd oPtimization) er delvis finansiert av EU (Horison 2020). Støtten fra Enova til Aker Solutions AS skal gå til utvikling av selve flyteren og til å lage et konsept for masseproduksjon av betongkonstruksjonene i understellet.
   - Det finnes i dag ikke industrialiserte prosesser for masseproduksjon av flytende havvindinstallasjoner, forteller Nakstad. Han understreker at dette prosjektet kan gi industrielle muligheter for flere norske leverandører.

80 prosent av verdens havdyp
80 prosent av verdens havdyp egner seg ikke for bunnfaste installasjoner. Potensialet for flytende havvind er derfor stort. Flagship-prosjektet egner seg for dybder fra 60 meter.
   Piloten vil bli satt opp i i et testområde utenfor Karmøy og vil få kabeltilknytning til land.  En turbin som leverer over 10 MW skal monteres på flyterkonseptet O-O-Star fra Olav Olsen.  Flyteren kan produseres og forflyttes i veldig grunne farvann.  Ved produksjon og forflytning fylles pontongene med luft som gjør at den ikke stikker lengre ned i vannet enn 6-8 meter. Betongkonstruksjon gjør at understellet kan produseres på mange steder i verden med lokale råvarer. Det gir teknologien større spredningspotensial.  
   I tillegg til selve turbinen og flyteren, så vil forankring, kabling og styresystem være viktige elementer i prosjektet.    

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no