Meny
04.11.2019

Norsk teknologi kan spare europeere for strøm lik 35 millioner husstander

Sju land har allerede tatt systemet i bruk og nå krever EU at alle tog i løpet av 2020 utstyres med slik spareteknologi. Det gir betydelig klimagevinst.

– Vi har utviklet et system som gjør at togene sparer store mengder strøm. Moderne tog kan produsere strøm under bremsing. Med enkel teknologi måler vi nøyaktig strømforbruk på togene hvor som helst i Europa. Dermed kan togselskapene spare penger på å kjøre togene energivennlig og Europa sparer store mengder strøm, sier Terje Stømer som er direktør for Bane NOR Energi.

Moderne tog kan produsere strøm

Terje Stømer er styreleder for det europeiske Eress-samarbeidet som forvalter teknologien og som styres fra Bane NORs lokaler i Oslo. Over 50 togselskap i sju land omfattes av samarbeidet. Fra 2020 krever EU at samtlige tog får muligheten til å bruke denne typen spareteknologi. Norske Erex er det eneste systemet som er ferdig utviklet og i bruk.
   – Spania og Italia kan bli de neste til å bli med i Eress. Vi er nå i dialog med dem, sier Terje Stømer.

Stormaktspolitikk

Bane NOR har jobbet gjennom den internasjonale jernbaneunionen UIC for å rekruttere flere land og har fått med Belgia, Sveits, Finland og Nederland, i tillegg til Sverige og Danmark som har vært med en stund. De største landene, Frankrike og Tyskland, ønsker av politiske årsaker å utvikle egne systemer for å ha størst mulig nasjonal kontroll med jernbanen.
   – De sju landene som allerede er blitt med i Eress har derimot konkludert med at hjulet er funnet opp og at det bare er å ta Erex i bruk, sier Terje Stømer.

Non-profit
Eress er et Non-profit-, Split-cost-samarbeid. Teknologien er i utgangspunktet enkel, og innebærer ingen tunge og dyre systemer. 6000 tog i Europa bruker nå systemet. Utstyr for strømmåling i toget og system for avregning av forbruket gir togselskapene potensial til å spare opp mot 30 % av strømforbruket. Sparing skjer både ved at tog produserer strøm under bremsing og ved mer riktig kjøring.

Slik startet det
I 2007 ble systemet tatt i bruk i Norge. Sverige og Danmark ble de første landene utenfor Norge som ble med. Styreleder i Eress, Terje Stømer, har vært sentral i utviklingen av systemet siden oppstarten i 2004:
   – Vi i Jernbaneverket (nå Bane NOR) forsto at det var mye å hente på et slikt system. Togselskapene har jo en interesse i å spare penger. Tog produserer strøm når de bremser, så en mer nøyaktig avregning ville være en vinn-vinn-situasjon. Vi fant ikke noe teknologi eller system vi kunne bruke i Europa. Derfor lagde vi en løsning sjøl blant annet ved å hente inn kompetanse fra eksperter som bygde opp Norpool, sier han.

Slik fungerer det
Moderne tog produserer strøm under bremsing. Systemet sørger for oversikt over togenes produksjon og forbruk. Det gir store besparelser for togselskapene. De får en mer riktig strømavregning og muligheten til å utvikle en strømsparende kjørestil blant lokførere.
   Med Erex kan togselskapene se hvor mye energi hvert enkelt tog og hver lokfører bruker – og produserer. Togselskapene får nettoregning. Den strømmen som leveres tilbake til strømnettet når togene bremser gir reduksjon i kostnadene. Nyere tog leverer mer tilbake på grunn av måten de bremser på. Det kan være store forskjeller i kjørestil blant lokførere og med optimal kjørestil kan det spares opp til 30 % av forbruket.

Stort sparepotensial
Tog er transportmiddelet som bruker minst energi per passasjer. Likevel kan togene gjøres enda mer energieffektive. I Europa bruker togene ca. 60 milliarder kilowatt-timer strøm. Teknologien Erex er utviklet av Bane NOR Energi og gjennom samarbeidet Eress tar stadig flere land systemet i bruk. De som bruker teknologien kan spare mellom 15 og 30 % av strømforbruket. Med et grovt anslag tilsvarer sparepotensialet strømforbruket til 35 millioner europeiske husstander.
I forbindelse med Miljøåret 2019 har Bane NOR ekstra fokus på klima- og miljø.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no