Meny
18.11.2020

Norsk miljøteknologi styrker posisjon i USA

Asker-firmaet Cambi skal bistå to byer i USA nå sine miljømål.

Teknologien de har utviklet omdanner kloakkslam til biogass, biogjødsel og jordprodukter. 65 millioner kroner i lånegarantier fra den statlige etaten GIEK sikrer leveransen.
   Cambi er en global teknologileverandør til renseanlegg og opererer allerede i land som Danmark, England og Kina. Nylig landet de to kontrakter i USA; i Maryland sør for Washington DC og i byen Raleigh i North Carolina. Med dette har Cambi inngått avtaler for levering av 70 anlegg, fordelt på 22 land og fem kontinenter.
   Til å finansiere produksjonen av anleggene har Cambi fått innvilget lån fra DNB, samt garantier fra GIEK på 65 millioner kroner.
- Dette er to viktige kontrakter for Cambi, som vil hjelpe oss å bygge videre på vår suksess i det amerikanske markedet. Lånet fra DNB, med garantier fra GIEK, er en ny utvikling som gir oss den støtten vi trenger for å nå våre eksportmål internasjonalt, sier Eirik Fadnes, daglig leder i Cambi Group.
Tidlig satsning på internasjonale markeder ga suksess
   Nøkkelen til mange norske eksportsuksesser er at selskapene tidlig satser utenlands. Det norske markedet er for lite, særlig for kapitalintensive virksomheter.
Det første anlegget som Cambi leverte i 1995 var på Hamar, og de påfølgende kontraktene kom i Danmark og i England. De har også levert rensesystemer til storbyer som Beijing og London. I 2019 vant de Eksportprisen i Norge.
Når de nye systemene er på plass i USA vil de to kommunene samlet redusere klimagassutslippene med 21 000 tonn CO2-ekvivalenter i året, som tilsvarer 15 000 bensinbiler. Det er hele bilparken til en by på størrelse med Lillehammer.
Mer fleksibel finansiering av flere eksportkontrakter  
   Men eksport er kostbart. Ofte får ikke kunden betalt før alt er levert, og selskapene må derfor ha kapital nok til å legge ut for alle kostnader i produksjonsperioden. Det krever en stor reserve, eller store lån.
GIEK er med på å dele risiko med banker og øker dermed bankenes kapasitet. Det muliggjør også at flere kontrakter hos kunden kan finansieres samtidig.
   - Produksjonslånsgarantien gjør at kunden får tilført arbeidskapital i en avgjørende periode hvor kapitalbehovet er størst. GIEKs lånegarantier tilfører en økt fleksibilitet for kunden. Dette gjør GIEK til en svært viktig samarbeidspartner for DNB, forteller Seniorrådgiver for eksportfinansiering i DNB, Kjell Tore Egge.
Hittil i år har GIEK utsted garantier til norske eksportselskaper i overkant av 10 miliarder norske kroner i lånegarantier.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no