Meny
20.01.2016

Norsk initiativ gir første Nobels fredsprismedalje i sertifisert, rettferdig gull

Årets Nobels fredsprismedalje, som ble delt ut til den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog, var den første i rettferdig gull fra et sertifisert småskala gruveselskap. Det Norske Myntverket og eieren, Samlerhuset, har i samarbeid med organisasjonen, Alliance for Responsible Mining (ARM), satt søkelyset på gullgruvenes arbeidsforhold og miljøbelastning.

Gullutvinning er en svært viktig inntektskilde for mange fattige samfunn i Latin-Amerika, Afrika og Sørøst-Asia. 85–90 prosent av gullet som utvinnes i verden i dag, kommer fra større gruver som følger nasjonale og internasjonale normer og reguleringer. De resterende 10–15 prosent kommer imidlertid fra småskalagruver, og her jobber mer enn ti millioner mennesker, eller rundt 90 prosent av alle verdens gruvearbeidere. I disse gruvene ligger det større utfordringer med hensyn til arbeidsforhold og miljøbelastning.

Farlig arbeid
Småskalautvinningen skjer ofte for hånd og under vanskelige forhold. Jobben utføres av gruvearbeidere som graver, hakker og vasker frem gull i en prosess som også involverer bruk av kvikksølv, noe som er svært farlig for både dem selv og omgivelsene. Virksomheten mangler ofte tillatelse fra myndighetene, og det gjør situasjonen til millioner av mennesker ytterst problematisk.

Fairminded-sertifisering
Organisasjonen ARM, som er Samlerhusets og Myntverkets samarbeidspartner, arbeider for å transformere småskalagruvedrifter til sosialt og miljømessig ansvarlige virksomheter ved å hjelpe gruvene til å oppnå Fairmined-sertifisering. Denne omfatter krav til gruvenes arbeidsforhold og miljøbelastning. Smykke- og edelstensbransjen har med sine tilsvarende initiativer kommet langt allerede. Mynt- og medaljesegmentet har, på tross av tidligere forsøk, på langt nær lykkes i samme grad. Partene håper nå at eksemplet som er statuert gjennom årets fredsprismedalje, skal gi et kraftig signal verden over, noe som på sikt vil endre måten småskalagruvene drives.
   – Initiativet og samarbeidet med ARM gjelder ikke bare fredsprismedaljen eller vår egen virksomhet. Vi ønsker økt fokus på hvilket gull som benyttes av mynt- og medaljebransjen, og at stadig flere aktører vil benytte seg av sertifisert gull fra små gruver. På denne måten kan arbeidsforholdene gradvis forbedres for dem som jobber der og miljøet spares, sier administrerende direktør i Samlerhuset og eier av Det Norske Myntverket, Ole Bjørn Fausa.

Anerkjennelse for verdens gruvearbeidere
– At Nobels fredsprismedalje nå lages i Fairmined-sertifisert gull, er en enormt stor anerkjennelse for verdens gruvearbeidere i deres kamp for en rettferdig gullutvinning. Initiativet viser også at det er fullt mulig å sertifisere gull fra småskalagruver og dermed påvirke hele lokalsamfunn i en positiv retning.
   – Vi er svært positive til at Samlerhuset og Det Norske Myntverket, i sitt oppdrag for Det Norske Nobelinstitutt, fra og med 2015 vil lage fredsprismedaljen i sertifisert, rettferdig gull. De statuerer et sterkt og godt eksempel som vi håper andre vil etterfølge, sier Kenneth Porter i Alliance for Responsible Mining (ARM).

256 tonn gull til mynter og medaljer
Myntverket og Samlerhuset har i årenes løp benyttet seg av etablerte leverandører. Gullet som har blitt anvendt, er i hovedsak enten resirkulert, noe som er det mest miljøvennlige alternativet, eller det har kommet fra store, mekaniserte gruver som har utvinningsavtaler med myndighetene i det aktuelle landet der gruvene ligger. Bare 33 prosent av det totale gullmarkedet utgjøres av resirkulert gull, mens de resterende 67 prosent er nyutvunnet.    
   Myntindustrien forbrukte i 2014 nærmere 256 tonn gull i mynter og medaljer, noe som tilsvarer ca. 6 prosent av den totale etterspørselen. På bakgrunn av dette er det viktig å få sertifisert de små gruvene, og ikke minst gjøre det attraktivt for gruveeierne å bli Fairmined-sertifisert. Med sertifiseringen kommer også andre fordeler for de små gruvene.
   – Vi har etablerte fordeler for sertifiserte gruver. De får en rettferdig pris for gullet sitt og ekstramidler til å investere i sin virksomhet og samfunnsprosjekter, noe som gagner både arbeidsplassen, gruvearbeiderne og samfunnet rundt, sier Kenneth Porter.

Millioner mennesker berørt
– Småskalagruvene står altså for 10–15 prosent av den totale nyproduksjonen av gull i verden, men sysselsetter hele 90 prosent av verdens gruvearbeidere. Flere titalls millioner mennesker berøres av dette, direkte og indirekte. Det er derfor svært viktig at de aktørene som benytter seg av gull i sine produkter, er klar over utfordringene som eksisterer og er villige til å handle for å forbedre situasjonen, sier administrerende direktør i Det Norske Myntverket, Kjell Wessel.
   Partene erkjenner at dette er en lang og krevende prosess. Men alternativet, ikke å gjøre noe, er uholdbart.
   – Vi har innsett at vi i kraft av vår posisjon har en mulighet til å være med på å påvirke og forbedre, utsatte menneskers liv. Det kjennes svært riktig ut for oss. Hvert selskap og hver aktør i dag har et samfunnsansvar, og vi anser dette som en del av vårt. Vi må ikke glemme at vi i tidligere tider har hatt nøyaktig de samme utfordringene her i Norges egne sølvgruver på Kongsberg. Dette gjør det spesielt fint for oss nå å kunne bidra til å sette fokus på dette sammen med vår eier, Samlerhuset og ARM, sier Wessel. 
   Fredsprismetaljen 2015 kom fra en liten Fairmined-sertifisert gruve i Iquira i Colombia.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no