Meny
02.04.2019

Norsk avfallseksportør størst i England

En fersk rapport basert på data fra UK Environment Agency kårer norske Geminor til den største eksportøren av avfall til energigjenvinning fra England i 2018.

Eksport av avfall til Norge alene har økt med 20 prosent det siste året. Rapporten viser at det totalt ble eksportert 3,1 millioner tonn avfall – såkalt refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) - fra England til andre europeiske land i 2018. Det gjør England til den største eksportøren av restavfall i Europa. Gjenvinningsselskapet Geminor, som har sitt hovedkontor på Karmøy utenfor Haugesund, topper listen over internasjonale eksportører under fjoråret: Totalt 420 500 tonn - eller 13,6 prosent av den totale eksporten fra England – gjør at det norske selskapet klatrer opp som den suverent største aktøren på de Britiske øyer. Resultatet kommer etter at Geminor har økt avfallseksporten med 28 prosent fra 2017.

Vekst i Skandinavia

Geminor, som har hatt avdeling i England siden 2014, beveger seg fra fjerde til første plass på eksportlisten i løpet av 2018. Størstedelen av selskapets eksport fra England går til Norden – med Sverige, Norge og Danmark som de største mottakerlandene. Restavfallet blir behandlet, pakket og transportert til energigjenvinningsanlegg, der det brennes som bærekraftig drivstoff for produksjon av fjernvarme og elektrisitet.
   – Norge mottok i alt 194 000 tonn avfall til energigjenvinning fra England i 2018, en oppgang på over 20 prosent fra 2017. Etterspørselen etter engelsk kvalitets-RDF øker i Norge fordi det er basert på husholdningsavfall og sorteres svært godt. Kvaliteten er veldig viktig for gjenvinnings- og forbrenningsanleggene her i landet, fordi riktig drivstoff betyr færre driftsutfordringer, forteller Chief Operating Officer i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

Øker satsingen
For å håndtere den stadig økende avfallseksporten har Geminor investert i mottaker- og behandlingsanlegg i flere land, og opererer i dag både i UK, Skandinavia, Finnland og Tyskland. Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall årlig, har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg og har en årlig omsetning på rundt 115 millioner euro.
   – I dag er vi den klart største aktøren for import fra England til det skandinaviske markedet, og ser på veksten som en god mulighet for å øke satsingen på eksport av avfall i året som kommer, avslutter Ralf Schöpwinkel i Geminor.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no