Meny
18.02.2020

Norsk Hydro velger klimavennlig og vedlikeholdsfritt anlegg

Aluminiumfabrikken til Norsk Hydro på Magnor velger vekk den farlige SF6-gassen til fordel for miljøvennlige løsninger.

Norsk Hydro har valgt klimavennlige løsninger til det nye høyspentanlegget som forsyner Hydros pressverk på Magnor med strøm. Fabrikken produserer 7.500 tonn aluminiumsprodukter hvert eneste år. 
   – For oss er det viktig å velge klimavennlige løsninger og utnytte den grønne omstillingen i bransjen. Det nye høyspentanlegget til fabrikken på Magnor er det vi vurderer som beste tilgjengelige teknologi, det er trygt og tilnærmet vedlikeholdsfritt, uten at det er skadelig for miljø eller mennesker, sier Morten Bråten, Managing Director ved Hydros pressverk på Magnor.
   I det nye høyspentanlegget har de valgt vekk den klimaskadelige gassen SF6. SF6-gass blir brukt for å kvele og slukke farlige lysbuer som kan oppstå i elektriske anlegg. Dersom disse lysbuene ikke slukkes raskt, kan det oppstå brann. SF6-gass er derimot svært skadelig dersom den slippes ut i atmosfæren.
   – SF6-gass er nesten 23 000 ganger mer skadelig for miljøet enn CO2, og energibransjen er den eneste næringen i Norge der bruken av SF6 fortsatt er tillatt, sier Jon Helsingeng, administrerende direktør i strømstyringsselskapet Eaton.

En selvfølge med SF6-fritt anlegg
Et team på seks energimontører fra Laje Nettservice har jobbet med å få det nye høyspentanlegget på plass, og har lagt kabler til anlegget. De har samarbeidet med Eidsiva Nett om forsyningen.
   – Det er en selvfølge for oss å anbefale løsninger uten miljøskadelig SF6-gass når det finnes klimavennlige alternativer. Vi har montert et FMX-bryteranlegg fra Eaton på fabrikken. Anlegget bruker vakuum i stedet for SF6-gass, og har fortsatt de samme fysiske og elektrotekniske egenskapene som SF6-isolerte bryteranlegg. Anlegget er lettvint, raskt å montere og trygt å bruke, sier Rolv Marius Faleide, faggruppeleder i Laje Nettservice.

Unngår miljøversting
Laje Nettservice anbefalte at fabrikken bygde et såkalt kapslet anlegg fordi det er mye forurensning i luften på industritomter i form av industrielt støv og partikler. Et kapslet anlegg reduserer forurensning og er tilnærmet vedlikeholdsfritt.  
– Når man først skal ha et kapslet anlegg, ser vi ingen grunn til at det ikke skal være SF6-fritt. SF6-gass er ikke farlig i et kapslet anlegg med mindre anlegget går i stykker eller blir for gammelt. Da tilsier erfaringen at anlegget lekker SF6-gass ut i atmosfæren. Den risikoen er det ingen grunn til å ta når det finnes gode SF6-frie løsninger, sier Faleide.
   Bråten understreker at Hydros pressverk på Magnor ikke hadde problemer med lekkasjer i det gamle anlegget, men at det var viktig for dem å velge fremtidsrettede løsninger når anlegget likevel skulle fornyes.
   – Det er fortsatt svært mange som bruker SF6-gass i dag, og hver eneste dag siver noe av gassen ut i naturen. Derfor applauderer vi Norsk Hydro for å velge miljøvennlige løsninger fremfor SF6-isolerte bryteranlegg, legger Helsingeng til.

Et fremtidsrettet anlegg uten SF6

Faleide understreker at det har vært spennende å levere en komplett jobb med jordingsanlegg, forsyninger og valg av løsninger til både koblingsanlegget og transformatorene til Hydro på Magnor.
   – Vi har gått inn i en rådgiverrolle der vi har tatt ansvar både for valg av produkter, utformingen av anlegget og jobben som er blitt gjort. Vi er trygge på at dette er et fremtidsrettet og sikkert anlegg som vil stå støtt i mange år, sier han.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no