Meny
04.02.2022

Norges første klimaskog under vann

Norges største aktør innenfor BIO-karbonfangst (BIO-CCS) «går under vann» for å bevare økosystemet.

Trefadder tar på seg dykkerutstyret i kampen mot klimaendringer og lanserer Havfadder – karbonfangst med norsk tareskog. Foto: Elisabeth Økland /Trefadder

Trefadder lanserer Havfadder - Norges første klimaskog under vann.  Klimaendringer og overfiske på nøkkelarter som steinbit på 60 og 70 tallet medførte at kråkeboller fikk fritt spillerom i en verden uten naturlige fiender. Dette preger i dag det marine økosystemet langs norske kysten. Nesten hele tareskogen fra Finnmark til Trøndelag er nedbeitet. Dette har ført til at binding av flere millioner tonn CO2 har gått tapt, en kraftig svekkelse i artsmangfoldet ­- og en økologisk katastrofe for Norges «regnskog!»
   Havfadder skal bidra til forskning og utvikling for å retablere tareskog i Nord-Norge.

Karbonfangst med norsk tareskog
Den blå skogen langs norskekysten binder over 13 millioner CO2 i året. Visste du at det tilsvarer omtrent 25 prosent av norske CO2- utslipp per år? I tillegg er tareskogen Norges mest produktive økosystem. På en kvadratmeter tareskog kan det leve opptil 100 000 ulike organismer. Denne skogen er viktig for «CO2- regnskapet». Forskning fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) viser at man kan øke karbonfangsten gjennom marine verneområder. Havfadder skal tilrettelegge for reetablering og gjenvekst av tareskog.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no