Meny
14.02.2017

Norge og Tyskland initierer utvidet industrisamarbeid

Norske og tyske myndigheter initierer omfattende industrisamarbeid om ubåt- og missilleveranser, som vil kunne føre til betydelige kontrakter for Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen vil sammen med et nettverk av om lag 100 små og store norske leverandører over hele landet ha store og sentrale leveranser til de nye ubåtene, blant annet vil ubåtenes kampsystem bli levert av norsk industri.
   Norske myndigheter har opplyst at det strategiske samarbeidet om ubåtanskaffelse også utvides til å omfatte Kongsberg Gruppens sjømålsmissil «Naval Strike Missile» (NSM). Samarbeidet innebærer videreutvikling av missilet, samt at den tyske marinen har til hensikt å anskaffe et betydelig antall NSM til sine fartøy. Dette åpner også for et tett samarbeid for felles vedlikehold og logistikk mellom den tyske og den norske marinen.
   NSM er verdens eneste femtegenerasjons langtrekkende presisjonsmissil basert på passiv sensorteknologi og lav radarsignatur. NSM er i dag i bruk i den norske og den polske marinen og ble nylig valgt av Malaysia.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no